Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 27 Maja 2019  |  imieniny: Jana, Magdaleny

Menu strony

Banery

Opis strony

Zgłoszenie przez pracodawcę zawarcia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem

Treść strony

Data aktualizacji: 15.03.2016 r.

Zgłoszenie przez pracodawcę zawarcia umowy o pracę
z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 j.t.).
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014r. poz. 232 j.t.).

Wymagane dokumenty:

  1. Zgłoszenie przez pracodawcę zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem (wg załączonego wzoru).
  2. W przypadku miejsca zamieszkania młodocianego pracownika na terenie gminy Mszczonów innego niż miejsce zameldowania – oświadczenie potwierdzające adres zamieszkania młodocianego pracownika na terenie gminy Mszczonów z zamiarem stałego pobytu (według załączonego wzoru).
  3. Kopia umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.

Miejsce składania zgłoszenia:

Zgłoszenie należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Mszczonowie

Plac Piłsudskiego 1

96-320 Mszczonów

lub złożyć osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

Uwagi:

  1. Zgodnie z art. 16 ust. 6b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 j.t.) pracodawca jest zobowiązany powiadomić wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie którego mieszka absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat i realizuje przygotowanie zawodowe u pracodawcy, w terminie 14 dni od dnia przyjęcia absolwenta.
  2. Zgodnie z §3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014r. poz. 232 j.t.) o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem - pracodawca winien zawiadomić wójta (burmistrz, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.

Kopie dokumentów winny być uwierzytelnione przez pracodawcę.

Uwierzytelnione kopie dokumentów powinny być opatrzone klauzulą ,,potwierdzam za zgodność
z oryginałem”, datą, pieczątką pracodawcy.

 

drukujdrukuj

Pliki do pobrania

-

Mapa InteraktywnaStopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.