Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 25 Czerwca 2019  |  imieniny: Doroty, Łucji

Menu strony

Banery

Opis strony

Kalendarz oświaty

Treść strony

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    1 września 2016 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna

   23 - 31 grudnia 2016 r.

3. Ferie zimowe

   13 - 26 lutego 2016 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna

   13 - 18 kwietnia 2017 r.

5. Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

   ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna

   a) w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym
   b) dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach wymienionych w lit. a
   c) w pozostałych szkołach podstawowych

6. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

   ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna

   a) w gimnazjach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:
   - część humanistyczna
   - część matematyczno-przyrodnicza
   - część z języka obcego nowożytnego
   b) dodatkowy termin w gimnazjach wymienionych w lit. a:
   - część humanistyczna
   - część matematyczno-przyrodnicza
   - część z języka obcego nowożytnego
   c) w pozostałych gimnazjach:
   - część humanistyczna
   - część matematyczno-przyrodnicza
   - część z języka obcego nowożytnego
   d) dodatkowy termin w gimnazjach wymienionych w lit. c:
  - część humanistyczna
  - część matematyczno - przyrodnicza
 - część z języka obcego nowożytnego

7. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8 i 9)

28 kwietnia 2017 r.

8. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

  5 stycznia 2017 r.

9. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w zasadniczych szkołach zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego i szkołach policealnych

  27 stycznia 2017 r.

10. Egzamin maturalny

   ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna

   - część ustna
   - część pisemna

11. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

   ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna

a) w okresie zimowym

- etap pisemny  - dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu;

- etap praktyczny  - dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika; od 18 do 29 stycznia 2016 r.- dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe;

a) w okresie letnim

- etap pisemny - dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu;
- dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika;

- etap praktyczny - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe. 

12. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

   30 czerwca 2017 r.

13. Ferie letnie

   1 lipca - 31 sierpnia 2017 r.

Źródło: www.men.gov.pl
 

-

Mapa InteraktywnaStopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.