Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 27 Maja 2019  |  imieniny: Jana, Magdaleny

Menu strony

Banery

Treść strony

Premia dla "Młodych rolników" została podniesiona do 75 tysięcy zł

Komisja Europejska przyjęła propozycję Polski w sprawie podwyższenia z 50 do 75 tys. zł  premii dla "Młodych rolników", wypłacanej ze środków Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Starania o podwyższenie premii prowadzone w Brukseli przez Ministra Marka Sawickiego trwały przeszło rok i przyniosły skutek dzięki czemu podwyższona premia przyznawana będzie już w najbliższym naborze wniosków o udzielenie wsparcia "Ułatwiającego strat młodych rolników".

więcej

ARiMR przypomina, że wiosenne wypalanie traw przez rolników jest zabronione i grożą za to sankcje finansowe.

Zbliża się wiosna, przynajmniej ta kalendarzowa, na dworze jest coraz cieplej i gdy taka pogoda utrzyma się przez najbliższe dni, śnieg leżący jeszcze gdzieniegdzie, zniknie całkowicie. Wtedy, u niektórych osób, może niestety pojawić się pokusa, aby wypalić pozostałe po zimie trawy. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że jest to zabronione i oprócz innych kar np. nakładanych przez policję, w wypadku rolników przewidziane są konsekwencje finansowe ze strony Agencji.

więcej

Zbliżają się kolejne nabory wniosków o wsparcie z PROW 2007-2013

W 2010 roku ARiMR przeprowadzi kolejne nabory wniosków o udzielenie pomocy finansowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 ? 2013. Z przeszło 17 miliardów znajdujących się w budżecie tego Programu połowa jest już "zagospodarowana". Zarządza nim Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi a pieniądze są przeznaczone przede wszystkim na budowę nowoczesnego, konkurencyjnego sektora rolno-spożywczego i leśnictwa, prowadzenie działalności rolniczej w zgodzie z wymogami ochrony środowiska naturalnego, na rozwój kultury i zachowanie tradycji na wsi oraz działania na rzecz podniesienia jakości życia mieszkańców wsi i ich aktywizację gospodarczą

więcej

Od marca ARiMR zacznie wypłacać wyższe renty strukturalne

Począwszy od marca 2010 r. wzrośnie o 4,62% wysokość wszystkich rent strukturalnych wypłacanych rolnikom przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

więcej

Od 15 marca br. można składać w ARiMR wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2010 r.

W tym roku rolnicy ubiegający się o przyznanie płatności bezpośrednich, wypełniając jeden formularz wniosku mogą jednocześnie zwrócić się o  pomoc finansową z tytułu dopłat obszarowych, wspierania gospodarowania na obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), płatności na realizację przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawę dobrostanu zwierząt (PROW 2004-2006) oraz płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007-2013), a także o dopłaty uzupełniające

więcej

Uwaga rolnicy korzystający z pomocy na zalesianie gruntów finansowanej z PROW 2007 - 2013

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że rolnicy którzy korzystają już ze wsparcia na "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 muszą złożyć wniosek o wypłatę takiej pomocy w roku 2010 r. w terminie od 15 marca do 17 maja.

więcej

Rolnicy powinni ubezpieczać swoje uprawy

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że zgodnie z prawem Unii Europejskiej, od tego roku możliwość skorzystania z pełnego wsparcia z budżetu krajowego, w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, będą mieli tylko ci rolnicy, którzy ubezpieczą co najmniej połowę powierzchni swoich upraw rolnych objętych dopłatami bezpośrednimi. Prawo unijne mówi, że jeśli rolnik nie przedstawi polisy ubezpieczeniowej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, to Agencja nie będzie mogła teraz przyznać mu preferencyjnie oprocentowanego kredytu na odbudowę produkcji w gospodarstwie poszkodowanym przez klęskę żywiołową w pełnej wysokości. W zeszłym roku z takich kredytów mogło skorzystać ponad 54 tys. rolników.

więcej

ARiMR zakończyła tegoroczny nabór wniosków o pomoc na „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”

Czwartek 17 grudnia br. był ostatnim dniem, w którym Oddziały Regionalne ARiMR przyjmowały w 2009 r. wnioski o wsparcie na działanie „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” finansowane z PROW 2007 – 2013. Łącznie o pomoc z tego działania złożono 169 wniosków na łączną kwotę 383,15 miliona zł.

więcej

Komunikat Prezesa ARiMR Tomasza Kołodzieja o zakończeniu przyjmowania wniosków na „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” w 2009 r.

Zgodnie z przepisem § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 maja 2008 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 103, poz. 658 z późniejszymi zmianami) informuję, że czwartek, 17 grudnia będzie ostatnim dniem przyjmowania wniosków o pomoc na to działanie. W Oddziałach Regionalnych ARiMR złożono bowiem do 16 grudnia br. do godziny 8.26, 47 wniosków o pomoc na łączną kwotę 162 167 069 zł, które wyczerpały w 123,3% limit środków przeznaczony w 2009 r. na „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”.

 

więcej

Są już wymierne efekty wdrażania PROW 2007-2013

Ponad rok temu, w połowie października 2008 r. Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa dostała pierwsze „pełne” akredytacje na pełną obsługę działań należących do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Oznaczało to, że dopiero od tego momentu Agencja mogła rozpatrywać wnioski, podpisywać umowy, a po zrealizowaniu inwestycji i ich skontrolowaniu wypłacać rolnikom pieniądze. W tym dosyć krótkim okresie czasu polscy rolnicy zdążyli wykonać ponad 8,5 tysiąca różnego typu inwestycji unowocześniających ich gospodarstwa. Dzięki temu mogą oni łatwiej konkurować na rynkach: unijnym i światowym. Te inwestycje zwiększające wydajność produkcji rolnej oraz dopłaty bezpośrednie, wpłynęły  także na pewną równowagę cen żywności. Według ekspertów, gdyby nie unijne wsparcie docierające na polską wieś za pośrednictwem ARiMR, ceny żywności mogłyby być znacznie wyższe, a wzrost ten mógłby wynieść, jak się szacuje od  19% do nawet 40%. 

więcej

Do 15 grudnia wydłużony został termin na złożenie programów operacyjnych przez uznane organizacje producentów owoców i warzyw

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymała akredytację na ostatnie cztery działania finansowane z PROW 2007 – 2013. Rozporządzenie w tej sprawie z upoważnienia Ministra Finansów Jacka Rostowskiego podpisała Elżbieta Suchocka-Roguska Sekretarz Stanu w MF. Chodzi o wsparcie na „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenia instrumentów zapobiegawczych”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, a także „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” oraz „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”. W przypadku tych dwóch ostatnich działań Agencja mogła dotychczas jedynie przyjmować wnioski o pomoc, ale nie była uprawniona do podpisywania umów i wypłacania pieniędzy. Natomiast od 26 listopada 2009 r., od kiedy obowiązuje przyznana akredytacja, ARiMR może w pełni obsługiwać także te cztery ostatnie działania z PROW 2007 – 2013, począwszy od przyjmowania wniosków o pomoc, poprzez podpisywanie umów czy wydawanie decyzji, wypłatę wsparcia, a skończywszy na rozliczaniu przyznanej pomocy.

więcej

Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Tomasz Kołodziej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 226 „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 od dnia 16 grudnia 2009 r.

więcej

Od 1 grudnia ARiMR rozpoczyna realizację dopłat bezpośrednich za 2009 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna realizację dopłat bezpośrednich za 2009 r., które zgodnie z unijnym prawem Unii Europejskiej każdego roku są wypłacane od 1 grudnia. Wnioski o przyznanie tych płatności złożyło w tym roku blisko 1,4 miliona rolników. Tegoroczna kampania będzie wyjątkowa,  bo na dopłaty przewidziano aż około 12,6 mld zł. i już pierwszego dnia Agencja zamierza przekazać na konta rolników około miliarda zł., a do końca tego roku planuje, że dopłaty bezpośrednie otrzyma około miliona rolników. Dopłaty bezpośrednie, jakie za 2009 rok otrzymają polscy rolnicy stanowić będą około 90% wartości dopłat jakie otrzymują rolnicy z państw „starej unii”. Płatności te służą obniżaniu kosztów produkcji rolniczej i cen żywności w Unii Europejskiej, pozwalają żywności z Europy na sprostanie konkurencji cenowej na rynkach światowych a także mają rolnikom zrekompensować wzrost kosztów środków używanych do produkcji rolniczej np. cen nawozów, czy też środków ochrony roślin.

więcej

ARiMR ma akredytacje na wszystkie działania finansowane z PROW 2007 – 2013

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymała akredytację na ostatnie cztery działania finansowane z PROW 2007 – 2013. Rozporządzenie w tej sprawie z upoważnienia Ministra Finansów Jacka Rostowskiego podpisała Elżbieta Suchocka-Roguska Sekretarz Stanu w MF. Chodzi o wsparcie na „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenia instrumentów zapobiegawczych”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, a także „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” oraz „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”. W przypadku tych dwóch ostatnich działań Agencja mogła dotychczas jedynie przyjmować wnioski o pomoc, ale nie była uprawniona do podpisywania umów i wypłacania pieniędzy. Natomiast od 26 listopada 2009 r., od kiedy obowiązuje przyznana akredytacja, ARiMR może w pełni obsługiwać także te cztery ostatnie działania z PROW 2007 – 2013, począwszy od przyjmowania wniosków o pomoc, poprzez podpisywanie umów czy wydawanie decyzji, wypłatę wsparcia, a skończywszy na rozliczaniu przyznanej pomocy.

więcej

Zmiany w PROW 2007 – 2013. Będą pieniądze na nowe „Renty strukturalne” oraz kontynuację wsparcia gospodarstw niskotowarowych

Komitet Doradczy Komisji Europejskiej ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich, który obradował w Brukseli 23 i 24 listopada br. pozytywnie zaopiniował wniosek Polski o zwiększenie puli środków na „Renty strukturalne” o 362 mln euro oraz „Wspieranie gospodarstw niskotowarowych” o 150 mln euro. Pieniądze na ten cel zostaną przesunięte z innych działań finansowanych w ramach PROW 2007 – 2013, tak więc łączny budżet Programu wynoszący 17,2 mld euro nie ulegnie zmianie.

więcej

Do 7 grudnia wydłużony został termin na złożenie programów operacyjnych przez uznane organizacje producentów owoców i warzyw

Uznane organizacje producentów owoców i warzyw, mają czas do 7 grudnia 2009 r. na złożenie dyrektorowi właściwego oddziału regionalnego ARiMR programu operacyjnego, którego realizacja ma się rozpocząć od 1 stycznia 2010 r. Poprzedni obowiązujący termin upływał 30 listopada br. Nie uległ natomiast zmianie czas jaki mają dyrektorzy oddziałów regionalnych ARiMR na wydanie decyzji o zatwierdzeniu programów operacyjnych, przedstawionych przez uznane organizacje producentów owoców i warzyw. Ostateczny termin na wydanie takiej decyzji upływa 20 stycznia 2010 r.

więcej

ARiMR przyjmuje wnioski na sześć działań z PROW 2007-2013 i na czternaście z nowego programu rybackiego

Beneficjenci z obszarów wiejskich mogą się nadal ubiegać o wsparcie z sześciu działań finansowanych z PROW 2007-2013, wdrażanych przez ARiMR. W całym kraju przyjmowane są wnioski o przyznanie pomocy na „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i właścicieli lasów” „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” oraz na pokrycie kosztów administracyjnych funkcjonowania „Grup producentów rolnych”. Od 17 listopada uruchomiony został uzupełniający nabór wniosków na „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”. W pierwszej kolejności wnioski są przyjmowane od grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grupy, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów utworzonych przez powyższe grupy. Ponadto w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w 10 województwach rolnicy i ich domownicy mogą ubiegać się o pomoc na rozwój działalności innej niż rolnicza. Natomiast rybacy i armatorzy statków rybackich mogą składać wnioski o przyznanie pomocy z czternastu działań nowego Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

więcej

Od 17 listopada ARiMR rozpocznie przyjmowanie wniosków o wsparcie przedsiębiorców i przetwórców z sektora rolno-spożywczego. Do rozdysponowania w 2009 r., w ramach uzupełniającego naboru, jest jeszcze ponad 300mln zł

W przeprowadzanym po raz drugi w tym roku, uzupełniającym naborze wniosków na „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, w pierwszej kolejności o taką pomoc ubiegać się mogą grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy, uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty utworzone przez powyższe grupy. Pozostałe podmioty zainteresowanych uzyskaniem pomocy z tego działania, w tym m.in. firmy zajmujące się przetwórstwem spożywczym, będą mogły złożyć wniosek od 15 grudnia 2009 r. Należy tu podkreślić, że jeżeli podmiot uprawniony do złożenia wniosku od 15 grudnia br., zrobi to wcześniej, nie otrzyma pomocy. W pierwszym tegorocznym naborze, który Agencja przeprowadziła od 15 do 21 kwietnia, podmioty zajmujące się przetwórstwem spożywczym złożyły 451 wniosków, ubiegając się łącznie o dofinansowanie w wysokości ponad 1 mld zł, podczas gdy limit środków przewidzianych na to działanie w 2009 r. wynosił około 1,315 mld zł. W celu rozdysponowania ponad 300 mln zł, które pozostały jeszcze do wykorzystania z tegorocznej puli przeznaczonej na „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” przeprowadzany jest nabór uzupełniający.

więcej

Co znaczy IV władza

Co roku truskawki zwykle sadzone są na wiosnę i wie o tym na wsi każde dziecko. Inaczej na sprawę patrzy ministerstwo. Chciało, jak podawały przed kilkoma dniami "Wiadomości" I programu TVP, by rolnicy zmienili ten ustanowiony prawami przyrody i dobrej praktyki ogrodniczej zwyczaj. Dlaczego? Bo tak zechciał w wydanym we wrześniu rozporządzeniu minister rolnictwa - Marek Sawicki.

więcej

Minimalna obsada w programie rolnośrodowiskowym w ramach PROW 2004-2006

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że w związku z terminem składania oświadczeń (15 listopada 2009 r.) dotyczącym posiadanej obsady w sadach ekologicznych, termin na składanie oświadczeń zostanie wydłużony do dnia 15 maja 2010 r., a minimalna obsada drzew i krzewów zostanie zmieniona tak jak poniżej:

więcej

Ponad 10 mld zł wypłaciła ARiMR beneficjentom z PROW 2007-2013

Sprawnie przebiega realizacja wypłat z PROW 2007 - 2013. Do 27 października ARiMR wypłaciła łącznie z tego Programu ponad 10 miliardów zł rolnikom i przetwórcom żywności, a do końca tego roku zamierza przekazać beneficjentom dalsze około 2,2 mld zł. Tempo wypłat pieniędzy z PROW 2007 - 2013 jest znacznie wyższe niż w dwóch poprzednich latach. O ile w 2007 roku Agencja wypłaciła jedynie około 180 milionów zł., to w roku ubiegłym było już około 4,5 miliarda zł, a w br. wypłacona kwota wyniesie 8 miliardów zł.

 

więcej

Już blisko 303 tys. rolników otrzymało dopłaty ONW. ARiMR w bardzo szybkim

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marka Sawickiego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła 16 października wypłacanie pieniędzy rolnikom prowadzącym działalność na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania lub na obszarach górskich, czyli tzw. dopłaty ONW. Jeszcze nigdy, w całej swojej historii, ARiMR nie rozpoczęła tak wcześnie realizacji tych dopłat. Cała akcja przebiega bardzo sprawnie, o czym świadczy to, że spośród około 750 tys. rolników uprawnionych do takiego wsparcia, jedynie w ciągu dwunastu pierwszych dni, pieniądze z ARiMR otrzymało już blisko 303 tys. rolników. Na ich konta bankowe wpłynęło łącznie ponad 448 mln zł. Agencja wyda na realizację dopłat ONW za 2009 r. w sumie około 1,3 miliarda zł.

więcej

Mapa InteraktywnaMikroporady

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.