Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 25 Maja 2019  |  imieniny: Grzegorza, Magdy

Menu strony

Banery

Treść strony

O szkole - z wywiadu dla Radia Niepokalanów

Szkoła w Osuchowie gmina Mszczonów to zespół szkół, w skład którego wchodzi oddział przedszkolny, szkoła podstawowa, gimnazjum. Czyli pod naszą opieką są dzieci i młodzież
w wieku od 5 do 15 lat.
W oddziale przedszkolnym uczy się przez zabawę 14 dzieci, w szkole podstawowej uczy się 66 uczniów, w gimnazjum edukuje się 156 uczniów.
Sama miejscowość Osuchów jest pięknie położoną wsią na terenie rezerwatu Grądy osuchowskie. Najstarsza wzmianka o Osuchowie pochodzi z kroniki Jana Długosza i dotyczy pobytu w tej miejscowości króla Władysława Jagiełły w grudniu 1410. Wieś należała wówczas, wraz z drewnianym dworem do szlacheckiego rodu Radziejowskich. Staraniem Feliksa Wołowskiego w miejsce drewnianego dworu zbudowano w XIX w. istniejący do dziś neoklasycystyczny pałac. Wraz z otaczającym go parkiem i terenami gruntów wsi Osuchów, został zakupiony ok. 1889 r. przez hrabiowską rodzinę Platerów i pozostał w ich rękach aż do konfiskaty w 1944 r.
Osuchów w latach 1954-1972 (do reformy administracyjnej) był gromadą i pełnił funkcję ośrodka administracyjnego dla całego regionu południowo-wschodniej części dzisiejszej gminy Mszczonów.
Obecnie znajduje się tu kościół parafialny pod wezwaniem biskupa męczennika św. Stanisława, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, punkt rehabilitacyjny, poczta, zakład fryzjerski, punkt apteczny, Ochotnicza Straż Pożarna, oraz ośrodek szkoleniowy ZUS usytuowany w pałacyku Platerów.


W tymże pałacyku w okresie międzywojennym powstała czteroklasowa szkoła podstawowa prowadzona przez Panią Czerwińską. Przez dziesięciolecia szkoła zmieniała miejsce aż wreszcie w 1950 roku powróciła do pałacu. Obowiązki kierownika szkoły objął Pan Janusz Przedpełski, późniejszy prezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. Warunki lokalowe, brak centralnego ogrzewania, toalety na dworze, długie, wąskie i ciemne korytarze, nie sprzyjały twórczej i efektywnej pracy. W związku z powyższym w 1959 roku powołano Komitet Budowy Szkoły w Osuchowie, który poprzez organizowanie imprez dochodowych zgromadził kwotę wysokości 148.271 zł jako wkład na budowę nowoczesnej szkoły. Marzenia dzieci i ich przedsiębiorczych rodziców spełniły się i w 1966 roku do użytku został oddany budynek szkoły, który wyposażony był w kanalizację, centralne ogrzewanie. Uczniowie mieli do dyspozycji 7 klas lekcyjnych, świetlicę bibliotekę, kuchnię, pokój nauczycielski i mieszkania dla nauczycieli. Szkoła działała bardzo prężnie, dawała szansę rozwoju dzieciom zdolnym i usportowionym. Działała drużyna ZHP. Wychowała wielu absolwentów, którzy pełnią znaczące role w środowisku lokalnym. Pani Ewa Zielińska z domu Swaczyńska pełni obecnie funkcję dyrektora Zespołu Obsługi placówek Oświatowych w Mszczonowie.


Po 1999 roku w raz z reformą oświatową nastąpiły zmiany organizacyjne. Dobudowano salę gimnastyczną, 4 sale lekcyjne, uruchomiono gimnazjum, do którego uczęszczają absolwenci szkół z Piekar, Lutkówki, Bobrowiec i oczywiście Osuchowa.


Od 1 września pełnię tu funkcje dyrektora szkoły. W pracy organizacyjnej wspiera mnie wicedyrektor Pani Grażyna Frelik oraz kierownik gospodarczy Pani Magdalena Szeląg. W tej szkole pracuję od 9 lat i uczę wychowania fizycznego. Zadania jakie tu realizuję, są nie tylko pracą to moja pasja i misja.
Kadrę nauczycielską stanowią głównie młodzi dobrze wykształceni nauczyciele. Wykazują wiele zaangażowania, są oddani swojej pracy, twórczy i kreatywni. Jest nas 27 osób. Wspólnie realizujemy proces dydaktyczno-wychowawczy, ale też razem wyjeżdżamy na wycieczki krajoznawcze, do teatru, organizujemy sobie ogniska czy mikołajki.
Uczniowie naszej szkoły oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych mają szerokie możliwości rozwoju swoich zainteresowań oraz uzdolnień. Uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych w szkole podstawowej 11 różnych do wyboru, w gimnazjum również mają 11 możliwości. Są to koła sportowe, plastyczne, chór, historyczne młodego Europejczyka, informatyczne, teatralne itp.
Prężnie działa 18 Przyszkolna Turystyczna Drużyna Harcerska.
Dla uczniów potrzebujących wsparcia szkoła zorganizowała zajęcia terapii pedagogicznej, logopedii, zajęcia wyrównawcze, spotkania z psychologiem szkolnym.

Szkoła jest niezwykle aktywna w środowisku lokalnym, co jest efektem bardzo dobrej współpracy z rodzicami. Od 2008 roku funkcję przewodniczącej rady rodziców pełni niezwykle energiczna Pani Maria Kowalska. Corocznie organizujemy loterię fantową w czasie dożynek gminnych, Bal sylwestrowy, Andrzejki. Dochód zgromadzony w ten sposób przeznaczony jest na doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne tj tablica interaktywna, rzutnik multimedialny, zestaw do skoku wzwyż . Rodzice wspierają szkolę przy organizowaniu zawodów i imprez sportowych, wycieczek, są fundatorami nagród w konkursach i projektach szkolnych.


Drugą ważna działalnością szkoły na rzecz środowiska lokalnego jest organizowanie zawodów sportowych. Od lat Szkoła w Osuchowie a dokładnie jej baza sportowa jest areną zmagań lekkoatletycznych uczniów naszej gminy, powiatu a nawet województwa. Zorganizowaliśmy jedenastokrotnie Lekkoatletyczne Mistrzostwa Mszczonowa. Uczniowie szkół naszej gminy rywalizują w czwórboju w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych. Sponsorem i patronem tej imprezy sportowej jest Pan Burmistrz Józef, Grzegorz Kurek.
Dwukrotnie w roku we współpracy z Powiatowym Zrzeszeniem LZS organizujemy Biegi przełajowe dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Te sportowe spotkania są wspaniałym sposobem na spędzenie wolnego czasu, ponieważ odbywają się w soboty. Stają się pretekstem do rywalizacji sportowej i okolicznością do spotkania się nauczycieli wychowania fizycznego, absolwentów szkoły, którzy ku mojej wielkiej radości dominują wśród reprezentantów szkół średnich.
Nieskromnie powiem, że jesteśmy niegościnni, ponieważ od wielu lat najwyższe trofea zostają u nas w Osuchowie. Od 4 lat gimnazjum wygrywa Regionalne Mistrzostwa Zrzeszenia LZS jesienią i od 7 lat podobne wiosną.
Jest to niewątpliwie wynik systematycznej i pełnej zaangażowania pracy nauczycieli wychowania fizycznego, bardzo dobrych warunków stworzonych do realizacji zadań sportowych i oczywiści utalentowanej młodzieży.
Warto wymienić największych naszych sportowców, którzy są znani nie tylko w naszej gminie ale i powiecie a nawet w regionie. Jest to Andrzej Wojtczak - uczeń kl b gimnazjum.
Największym jego sukcesem jest zdobycie 7 miejsca w rywalizacji uczniów całego kraju – Czwartki lekkoatletyczne. Czterokrotnie zdobywał złote medale w Biegach Młodych Olimpijczyków w Bielicach. Przywiózł do domu już 4 rowery – bowiem jest togłówna nagroda. Podobne sukcesy osiągała i osiąga jego siostra Marlena. Oboje są zawodnikami LKS Osuchów. Trenerem i głównym autorem sukcesów jest trener Stanisław Zdunek, który od 5 lat opiekuje się sekcją lekkoatletyczną w klubie.
Od dwóch lat nasze gimnazjum rywalizuje w powiatowej gimnazjadzie młodzieży. Przed dwoma laty nasze dziewczęta zdobyły III miejsce w klasyfikacji zespołowej, chłopcy IV, w roku szkolnym 2008/2009 dziewczęta zdobyły I miejsce chłopcy utrzymali 4 pozycję wśród 14 gimnazjów powiatu żyrardowskiego.

Ale nie tylko sukcesami sportowymi może pochwalić się nasza szkoła.
W ubiegłym roku szkolnym w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych. Aż 11 uczniów zakwalifikowało się do rejonowego etapu konkursów historycznego, polonistycznego i chemicznego.
Zauważani i doceniani jesteśmy w działaniach artystycznych takich jak teatr, plastyka, muzyka.
W ubiegłym roku szkolnym dwie nauczycielki matematyki p J Bednarska i p E. Termena zorganizowały ogólnogminny konkurs pod hasłem „Dni matematyki” dla szkół podstawowych i gimnazjów. Zdolni uczniowie mogli wykazać się swoją wiedzą i logicznym myśleniem. Działania te będą kontynuowane w następnych latach
Szkoła aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych. Zrealizowaliśmy bardzo interesujący projekt „Moja pasja mój teatr”, korzystając z dofinansowania Kuratorium Oświaty w Warszawie. Młodzi aktorzy mieli okazję do obserwacji pracy wielkich aktorów na scenach warszawskich teatrów oraz zrealizować warsztaty teatralne pod okiem wybitnego animatora teatru, aktora Wojciecha Siemiona.


Systematycznie wzbogacamy bazę szkoły
korzystając z funduszy rządowych, wyposażyliśmy szkolę w monitoring wizyjny Obecnie czekamy na sfinalizowanie projektu „Radosna szkoła”. Zakupimy wkrótce pomoce dydaktyczne za kwotę 6 tysięcy złotych dla uczniów klasy I zgodnie z nową reformą programową.
Nie udałoby się zrealizować tych zadań, gdyby nie nacechowana życzliwością, zrozumieniem współpraca z organem prowadzącym a szczególności z Burmistrzem J.G Kurkiem.


Współpraca z parafią w Osuchowie.
Relacje pomiędzy proboszczem Jerzym Witkowskim a szkołą układa się bardzo dobrze. Wspólnie obchodzimy Święto parafii na świętego Stanisława 8 maja. Tego dnia obchodzimy święto szkoły. Jest to miła uroczystość i dopóki nie zdobędziemy patrona szkoły, będziemy kontynuować takie działania.


Plany:
Nadanie imienia „Olimpijczyków polskich” lub Janusza Przedpełskiego
Budowa miasteczka rowerowego, ponieważ mamy rozległy teren, który można w taki sposób zagospodarować.
Marzy nam się rozbudowa szkoły o pracownie plastyczną i techniczną, zgodnie z realizowaną nową podstawą programową. Trwają rozmowy z Panem Burmistrzem i radnymi naszej gminy na ten temat i wierzę ,że zakończą się sukcesem.
Budowa stadionu lekkoatletycznego na bazie stadionu piłkarskiego, który wyposażony będzie w bieżnię tartanową, skocznię w dal i wzwyż, stanowisko do rzutu oszczepem i pchnięcia kulą

Dyrektor ZSP w Osuchowie
Elżbieta Sajak
 

Mapa Interaktywna

-

-

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.