Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 25 Maja 2019  |  imieniny: Grzegorza, Magdy

Menu strony

Banery

Treść strony

Główne inwestycje 2005

1.  Oddano do użytku realizowaną w latach 2004 i 2005 inwestycję  Przebudowa i modernizacja Mszczonowskiego Ośrodka Kultury w Mszczonowie. Wykonano rozbudowę obiektu w kierunku południowym i północnym, po uprzednim rozebraniu części przyległych do szczytów sali kinowej a następnie dobudowano nowy hol kinowy pełniący dodatkowo funkcję wystawienniczą - okazjonalna galeria od ulicy Warszawskiej, od strony północnej wybudowano niezależną część dla M.O.K. – na parterze klub młodzieżowy i patio, na piętrze pracownie dydaktyczne. Sama sala kinowa została poddana modernizacji. Wejście do sali kinowej zostało przeniesione w stosunku do istniejącego na bok zachodni z uwagi na zainstalowanie ruchomych trybun składanych.Na piętro prowadzi klatka schodowa z szybem windowym, budynek został przystosowany dla osób niepełnosprawnych oprócz windy wykonano podjazdy oraz sanitariaty.Dobudowane części zostały połączone ze sobą funkcjonalnie. Uzyskano obiekt dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony o pow. użytkowej 1 245,30 m2 o następującym programie użytkowym:

- dwa pomieszczenia techniczne, jedno gospodarcze i jedno klubowe – w kondygnacji piwnicznej,
- salę kinową ze schowkami, hol z możliwością wykorzystanie na cele ekspozycyjne, barek            z zapleczem, klub młodzieżowy, garderoby, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia sanitarne i ciągi komunikacyjne – w kondygnacji parterowej,
- galerię, salę plastyczną, salę wokalną, sale taneczną z zapleczem, pracownię języków obcych, reżyserkę, projektornię, pokój instruktora, pokój dyrektora, pokój głównej księgowej, trzy pokoje biurowe, pomieszczenia sanitarne i ciągi komunikacyjne – w kondygnacji piętrowej.
Zestawienie powierzchni i kubatury:
-pow. zabudowy 891,00m2
-pow.użytkowa 1245,30 m2
-kubatura 6255,00 m3
Na w/w inwestycję Gmina pozyskała dofinansowanie w wys. 2 443 929,68 zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZPORR. Wartość inwestycji wyniosła 3 705 153,52zł.
 
2.  Wybudowano noclegownię w miejscowości Gąba.
Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony o prostej formie architektonicznej, prostokątny rzut parteru, dach dwuspadowy. Budynek wykonany w technologii murowanej tradycyjnej. Budynek noclegowni dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zestawienie powierzchni i kubatury:
-pow. zabudowy 293,50 m2
-pow.użytkowa 252,50 m2
-kubatura 798,00 m3
Na budowę noclegowni pozyskano wsparcie finansowe z środków Ministra Infrastruktury w kwocie 141 375,50 zł. Wartość inwestycji wyniosła 471 160,80 .
 
3.  „Przebudowa i adaptacja Szkoły Podstawowej w Mszczonowie” – inwestycja realizowana w latach 2004 i 2005. Przebudową objęto 4 pawilony szkolne o łącznej powierzchni użytkowej 2751,60 m2 /tj. segm. A, B,C, D i E/.
Ponadto w segm. A dokonano przebudowy poddasza z przeznaczeniem na cele dydaktyczne pow. 427 m2 w wyniku czego powstała pracownia internetowa wyposażona w 26 stanowisk komputerowych, biblioteka, pracownia zajęć technicznych i dwa węzły sanitarne. W ramach przebudowy i adaptacji wykonano następujący zakres robót budowlanych: wymieniono zniszczone posadzki, podłogi drewniane i PCV na wykładziny TARKET z uzupełnieniem izolacji termicznej, zastosowano sufity podwieszane na korytarzach, sprawdzono i udrożniono kanały w istniejących kominach wentylacji grawitacyjnej, wymieniono instalację elektryczną z dostosowaniem do obowiązujących warunków technicznych, nastąpiła wymiana drzwi wewnętrznych, wymieniono zawory termostatyczne przy grzejnikach, zlikwidowano boazerię z drewna i materiałów drewnopochodnych zastępując lamperiami z farb ftalowych, naprawiono tynki i pomalowano wszystkie pomieszczenia w szkole, wyposażono sale lekcyjne w podstawowe meble szkolne tj. stoliki uczniowskie, krzesła, biurka dla nauczycieli, regały, tablice. Ponadto wykonano roboty zewnętrzne związane z zagospodarowaniem terenu tj. nawierzchnie utwardzone /kostka brukowa/ zieleń.
Pozyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR w kwocie 1 509 696,77 zł przy wartości projektu ogółem 2 135 353,60 zł.
 
4.  Wybudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami w miejscowościach Świnice, Grabce Towarzystwo i Wólka Wręcza. Zakres rzeczowy to sieć o dł. 4 149,50 mb i przyłącza wodociągowe szt. 30. Wartość inwestycji wyniosła 253 773,41 zł.
 
5.   Zrealizowano inwestycję pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowościach: Wymysłów, Badów Górny, Piekary. Wartość inwestycji wyniosła 236 121,66 zł. Zakres rzeczowy to sieć wodociągowa dł. 1 339 mb. i 14 szt. przył.wodociągowych.
 
6.  Wybudowano kolektor sanitarny dł. 63 mb. i 1 przykanalik do M.O.K –u w ul. Sportowej w Mszczonowie. Wartość inwestycji wyniosła 28 897,76 zł.
 
7.  Wybudowano sieć wodociągową w osiedlu budownictwa mieszkaniowego w Badowo   Dańkach dł. 2 148 mb. Wartość inwestycji wyniosła 115 352,62 zł.
 
8.   Wybudowano sieć wodociągową dł. 491,50 m w Osuchowie ul. Leśna . Wartość   inwestycji wyniosła  47 546,17 zł.
 
9.  Przebudowa chodnika w ul. Dworcowej. Chodnik z kostki na długości 529 mb. Powierzchnia chodników 1574 m2, Wartość inwestycji 139 443,80 zł.
 
10.   Przebudowa ul. Leśnej w Osuchowie. Wykonano przebudowę ulicy Leśnej na odcinku 620 mb szer. 5,0m nawierzchni bitumiczna. Wartość inwestycji 188 778,32 zł.
 
11.  Przebudowa ul. Sportowej w Mszczonowie. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej długości 190 mb szer. 5,5 m, parking z kostki betonowej o pow. 320 m2, chodnik z kostki betonowej długości 170 mb szer. 1,5 m. Wartość inwestycji 220567,61 zł.
 
12.  Przebudowa drogi we wsi Marków Towarzystwo. Wykonano przebudowę i modernizację drogi wykonanej z destruktu na długości 1100 mb szer. 3,5m. Wartość inwestycji 142909,70 zł.
 
13.   Budowa chodników w ul. Zarachowicza i Ługowej w Mszczonowie. Wykonano chodnik z kostki betonowej w ulicy Ługowej i Zarachowicza na długości 330 mb pow. 488 m2 oraz korektę nawierzchni z masy mineralno bitumicznej na pow. 900 m2. Wartość inwestycji 150798,41 zł.
 
14.  Budowa dróg gminnych na osiedlu Józefpolska. Wybudowano drogi na osiedlu Józefpolska o nawierzchni mineralno- bitumicznych wraz z obustronnymi krawężnikami o zabezpieczeniem gazociągu. Łączna długość ulic 1842 mb szer. 5,0 m , szer. ul. Józefpolskiej 6,0m .wartość inwestycji 968068,16 zł.
 
15.  Budowa drogi we wsi Olszówka. Wybudowano drogę o nawierzchni bitumicznej długości 500 mb w tym 340 mb szer. 4,5 m i 160 mb szer. 3,5m. Wartość inwestycji 122871,79 zł. Dofinansowanie FOGR 30000,00 zł. 
 
16.  Budowa chodnika w ul. Targowej i Jaśminowej. Wykonano chodnik z kostki betonowej w ulicy Targowej i Jaśminowej na długości 759 m2 pow. 1352 m2. Wartość inwestycji 196265,67 zł.

Mapa InteraktywnaMikroporady

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.