Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 26 Czerwca 2019  |  imieniny: Jana, Pawła

Menu strony

Banery

Treść strony

Główne inwestycje 2004

1.  Wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie seg. A,B,C,D,E. Pozyskano środki w kwocie 258,4 tyś. zł. w ramach pożyczki preferencyjnej z WFOŚ i GW. Wartość zadania ogółem 859 674,65zł.

2.   Wykonano termomodernizacę budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach. Wartość inwestycji wyniosła 210 168,03zł.
 
3. Wybudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowościach:       Zimnice, Kowiesy, Kowiesowo, Piekary, Piekarowo. Zakres rzeczowy to 10 662 m sieci wodociągowej i 75 szt przyłączy wodociągowych. Wartość inwestycji wyniosła 773 239,54 zł. Pozyskano środki w formie dotacji z SAPARD w wys. 318.684,73 zł. i środki z W.F.O.Ś.i G.W. w formie pożyczki umarzalnej w wys. 338.037,- zł.
 
4.   Wybudowano kanalizację sanitarną na osiedlu Józefpolska w Mszczonowie tj. w ulicach Józefpolska, Wł. Jagiełły, Kś. Ziemowita, Królowej Jadwigi, K. Wielkiego, Grunwaldu, Skierniewicka oraz kanalizację deszczową w ul. Józefpolska. Zakres rzeczowy to kolektor sanitarny 1 953 mb, 96 szt. przykanalików i 237 mb kanalizacji deszczowej. Pozyskano pożyczkę preferencyjną w WFOŚiGW w wysokości 710 545,34 zł. Wartość inwestycji wyniosła 867 239,33 zł.
 
5.  Wybudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami w miejscowościach Badów Górny, Gąba, Piekary. Zakres rzeczowy to sieć wodociągowa 5 150 m i 28 szt. przyłączy. Pozyskano pożyczkę preferencyjną w WFOŚiGW w wysokości 321 823,00 zł.Wartość inwestycji wyniosła 439 tyś. zł.
 
6.   Budowa chodników w ul. Piekarskiej i Opłotki w Mszczonowie. Wykonano chodniki w ulicy Piekarskiej długości 826 mb szer. 2,0 m i ulicy Opłotki chodnik dwustronny długości 226 mb szer. 2,0m i 1,5m pow. 756 m2, korekta nawierzchni masą mineralno bitumiczną w ulicy Opłotki długość 226 mb szer. 5,5m, budowa kanalizacji deszczowej w ulicy na odcinku 96 mb. Wartość inwestycji 269014,72 zł.
 
7.  Budowa chodnika w ul. Tańskiego w Mszczonowie. Wykonano chodnik w ulicy Tańskiego na długości 723 mb szer. 2,0m , budowa 2 studni chłonnych wraz z drenażem rozprowadzającym. Wartość inwestycji 139 487,00 zł.
 
8. Przebudowa drogi gminnej Małachowszczyzna – Pawłowice. Wykonano przebudowę drogi Pawłowice, Małachowszczyzna , nawierzchnia bitumiczna długość 894 mb szer. jezdni 3,5m. Wartość inwestycji 206742,34 zł.
 
9.   Przebudowa drogi gminnej w Zbiroży. Wykonano przebudowę i modernizację drogi we wsi Zbiroża (przez wieś) długość 960 mb szer. 3,5 m. Nawierzchnia bitumiczna. Wartość inwestycji 222745,09 zł.
 
10.  Przebudowa drogi gminnej Piekary – Strzyże. Wykonano przebudowę i modernizację drogi gminnej Piekary, Strzyże długości 1983 mb szer. jezdni 3,5m. Łączna wartość inwestycji   725 225,72 zł, w tym środki SAPARD 299 840,99 zł.
 
11.   Budowa ul. Towarowej w Mszczonowie. Wykonano nawierzchnię bitumiczną w ulicy Towarowej długości 720 mb w tym 602 mb szer. 5,5 m i 118 mb szer. 3,5m oraz chodnik jednostronny długości. Wartość inwestycji 642 900,63 zł

Mapa InteraktywnaMikroporady

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.