Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 27 Maja 2019  |  imieniny: Jana, Magdaleny

Menu strony

Banery

Treść strony

Regulamin korzystania z pracowni

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG GCI, W TYM Z PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

 1. GCI w pierwszej kolejności świadczy usługi dla mieszkańców Gminy Mszczonów.
 2. Mieszkańcy Gminy Mszczonów zarejestrowani w GCI jako osoby bezrobotne mają prawo do bezpłatnego przygotowania im oferty zatrudnienia.
 3. Stanowiska komputerowe w pracowni udostępniane są tylko w obecności i pod nadzorem pracownika Centrum.
 4.  W pracowni komputerowej prowadzona jest „Księga wejść”, do której zostaje przez pracownika/ stażystę GCI wpisana każda osoba, deklarująca chęć skorzystania z komputera znajdującego się w pracowni. Wpis do „Księgi wejść” następuje po okazaniu dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, legitymacja studencka, legitymacja szkolna, prawo jazdy etc.) „Księga wejść” zawiera następujące dane: Imię i Nazwisko Użytkownika, Nr stanowiska komputerowego, Adres zamieszkania użytkownika, Status użytkownika, Cel, Data, Czas użytkowania komputera, Podpis Użytkownika.
 5. Ze stanowiska komputerowego można korzystać wyłącznie w celach:
  informacyjnych, edukacyjnych, związanych z zatrudnieniem, sprawdzenia poczty internetowej.
 6. Zabrania się wykorzystywania komputerów do celów komercyjnych oraz korzystania z nich w zakresie niezgodnym z celami Centrum w szczególności: uruchamiania gier komputerowych, wprowadzania do Internetu i otwierania treści niedozwolonych, przeglądania serwisów towarzyskich i szkodliwych społecznie.
 7. Zabrania się instalacji programów na dyskach twardych komputerów oraz wprowadzania zmian w konfiguracji sprzętu komputerowego.
 8. W pracowni komputerowej obowiązuje zakaz palenia, a w pobliżu stanowisk komputerowych również zakaz spożywania posiłków oraz picia napojów.
 9. Usługi drukowania, kserowania, skanowania, faksowania wykonują wyłącznie pracownicy centrum lub Użytkownicy/ Interesanci za zgodą pracownika GCI.
 10. Użytkownicy są zobowiązani korzystać z udostępnionego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 11. Za garderobę, torby i inne przedmioty użytkowników Centrum nie odpowiada.

Zgodnie z §1 pkt. 4 Zarządzenia Nr 3/09 Burmistrza Miasta Mszczonowa z dnia 11.02.2009r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie oraz Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta Mszczonowa z dnia 27.02.2009r. zmieniającego Zarządzenie Nr 3/09 Burmistrza Miasta Mszczonowa z dnia 27.02.2009r. §1 (w §1 pkt 4 skreśla się ppkt  b) Odpłatność za usługi biurowo-komputerowe ustala cennik stanowiący załącznik do regulaminu.)

drukujdrukuj

Mapa InteraktywnaMikroporady

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.