Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 26 Czerwca 2019  |  imieniny: Jana, Pawła

Menu strony

Banery

Treść strony

mgr Beata Sznajder

stanowisko: kierownik

W GCI zajmuje się zarządzaniem, promocją i koordynacją wszystkich zadań realizowanych przez centrum.
Do zadań kierownika należy również planowanie, wykonanie i kontrola wydatków budżetowych.
 

 

 

 

mgr Joanna Fijałkowska

stanowisko: główna księgowa

Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej zgodnie z określonymi w przepisach prawa oraz w przepisach wewnętrznych jednostki zasadmi rachunkowości.
Planowanie budżetu i sprawozdawczość budżetowa.
Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
Sprawowanie nadzoru nad całością gospodarki finansowej GCI.

 

Jacek Gołyński

stanowisko: specjalista ds. kadr i wynagrodzeń

Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w zakresie rozliczeń płacowych zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki oraz koordynację działań kadrowych.
Rozliczenia ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych.
Gospodarka kadrowa pracowników GCI.

 

mgr Magdalena Podsiadły

stanowisko: starszy specjalista ds. zarządzania informacją

W centrum zajmuje się bieżącą obsługą klientów, organizacją i koordynacją szkoleń, sprawozdawczością z działalności centrum, przekazem informacji do mediów oraz pisaniem i realizacją projektów.
Udziela konsultacji dotyczących pożyczek inwestycyjnych dla przedsiębiorców z Funduszu Pożyczkowego oraz zajmuje się administrowaniem Biuletynu Informacji Publicznej dla Gminnego Centrum Informacji.

mgr Rafał Kwaczyński

stanowisko: starszy specjalista ds. zarządzania informacją

Koordynuje funkcjonowanie fili GCI w Osuchowie.
W centrum zajmuje się przede wszystkim doradztwem dla rolników, pomocą w wypełnianiu wniosków unijnych, bieżącą obsługą klientów z terenów wiejskich.

 

 

 

mgr Anna Wójcik

stanowisko: specjalista ds. szkoleń i analizy rynku pracy

W GCI zajmuje się bieżącą obsługą klientów, przekazywaniem informacji zawodowej osobom bezrobotnym i szukającym zatrudnienia, prowadzi bazę danych osób bezrobotnych oraz statystykę dotyczącą lokalnego rynku pracy.
Organizuje i koordynuje szkolenia oraz czuwa nad organizacją pracy w sali komputerowej.
Udziela konsultacji dotyczących pożyczek inwestycyjnych dla przedsiębiorców z Funduszu Pożyczkowego oraz przekazuje informacje dotyczące funduszy unijnych.

mgr Rafał Wasilewski

Specjalista ds. promocji i relacji z mediami

W centrum zajmuje się współpracą z dziennikarzami i lokalnymi mediami w postaci publikacji bieżących informacji dotyczących gminy, a także działaniami promocyjnymi.
Pisze teksty oraz współredaguje biuletyn informacyjny gminy - Merkuriusz Mszczonowski.
Wprowadza również bieżące informacje na oficjalną stronę internetową Mszczonowa oraz administruje Biuletynem Informacji Publicznej dla Gminnego Centrum Informacji.

Dagmara Bednarek

Recepcjonistka

Z ramienia GCI zajmuje się realizacją zadań związanych z prowadzeniem Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej. Udostępnia zgromadzone zbiory zwiedzającym, prowadzi dokumentację Izby Pamięci, kataloguje oraz zabezpiecza zgromadzone eksponaty. Współpracuje przy realizacji wydarzeń historycznych na terenie gminy oraz wspiera działalność Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego. 

mgr Łukasz Nowakowski

Specjalista ds. promocji

W Gminnym Centrum Informacji zajmuje się głównie obsługą medialną spotkań władz samorządowych zarówno podczas sesji i komisji, ale również w trakcie wizyt przedstawicieli innych samorządów i organizacji.
Przygotowuje artykuły prasowe, ogłoszenia i informacje nt. wydarzeń w gminie Mszczonów i okolicach, na potrzeby lokalnego biuletynu Merkuriusz Mszczonowski oraz innych mediów.
Redaguje serwisy internetowe: www.mszczonow.pl , www.gci.mszczonow.pl oraz BIP dla Gminnego Centrum Informacji.
Ponadto współtworzy treści materiałów promocyjnych, prezentacji multimedialnych i innych na potrzeby konkursów, seminariów, rankingów, w których udział bierze gmina Mszczonów.


 

Zobacz także:

historia
zakres działalności
statut GCI
regulamin GCI
sprawozdania z działalności

Mapa InteraktywnaMikroporady

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.