Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 20 Kwietnia 2019  |  imieniny: Agnieszki, Czesława

Menu strony

Banery

Treść strony

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

Europejski Fundusz Społeczny jest jednym z czterech instrumentów finansowych w ramach polityki strukturalnej Unii Europejskiej, służących do finansowania działań mających na celu zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju społeczno- ekonomicznego poszczególnych regionów Wspólnoty. Głównym celem EFS jest wspieranie wspólnotowej polityki społecznej, ukierunkowanej na zapobieganie i przeciwdziałanie bezrobociu, oraz rozwijanie potencjału kadrowego i integrację społeczną na rynku pracy. W ramach EFS wspierane są również działania dotyczące rozwoju lokalnego, równości szans, rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz zrównoważonego rozwoju- tzw. cele horyzontalne, wspólne dla całego obszaru UE w ramach poszczególnych państw członkowskich.

Ministerstwo Edukacji Narodowej było jedną z instytucji realizujących Sektorowy Program Operacyjny „Rozwój Zasobów Ludzkich”. Głównym celem programu było zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich na drodze kształcenia, szkolenia i pracy. Rozwój gospodarki miał zapewnić wzrost zatrudnienia oraz spójność społeczną, ekonomiczną i przestrzenną z UE na poziomie regionalnym, jak i krajowym.

Cele SPO - RZL były realizowane poprzez następujące priorytety:

Priorytet 1. – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej,
Priorytet 2. – Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy,
Priorytet 3. – Pomoc Techniczna.

Program określał, jakie działania mogą być podejmowane w ramach priorytetów, a każde działanie posiada odrębną instytucję wdrażającą.

źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej
(Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego)

 

Zobacz także

PO KL 2007-2013

ZPORR/EFS 2004-2006

drukujdrukuj

Mapa InteraktywnaMikroporady

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.