Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 25 Czerwca 2019  |  imieniny: Doroty, Łucji

Menu strony

Banery

Treść strony

Projekty Inwestycyjne

Projekty Inwestycyjne mają na celu skorygowanie dysproporcji pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej (poziom rozwoju poszczególnych regionów). Funduszem, który realizuje powyższy cel jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. W zakresie zadań EFRR obejmuje: inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia, jak też działalność średnich i małych przedsiębiorstw, rentownych inwestycji produkcyjnych umożliwiających tworzenie lub utrzymywanie trwałego zatrudnienia, rozwój infrastruktury, rozwój turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury, ochronę i poprawę stanu środowiska, a także rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Zadania te realizowane są poprzez programy operacyjne:

w latach 2004-2006
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR realizuje cele poprzez trzy priorytety: wzrost atrakcyjności wszystkich regionów poprzez oddziaływanie na mocne strony regionów, głównie za pomocą inwestycji w infrastrukturę; aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zagrożonych marginalizacją i włączenia ich w procesy rozwojowe kraju i Europy; zapewnienie wsparcia procesu wdrażania programu oraz efektywnego, zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi wykorzystania finansowego wkładu WE oraz środków krajowych).

SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO – WKP wyznacza cele, priorytety i zadania w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw- MSP).

SPO Transport (SPOT, którego celem jest rozwój sfery transportu).

w latach 2007-2013
w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 – 2013 (NSRO) realizacja zadań wdrażania i rozwoju innowacyjnej gospodarki oparta jest o Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
rozwój infrastruktury technicznej wraz z podniesieniem atrakcyjności regionów realizowany równorzędnie z zadaniem poprawy i ochrony środowiska wpisany jest w cel Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
w ramach polityki regionalnej projekty inwestycyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w tym dla Województwa Mazowieckiego; projekty w ramach programu mają za zadanie: poprawę konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa (RPO WM)

źródło:
www.funduszestrukturalne.pl/
www.funduszestrukturalne.gov.pl/
www.mazowia.eu/
www.minrol.gov.pl/
pl.wikipedia.org/wiki/


Zobacz także

Społeczne
Rolnicze
Fudnusz Spójności
Złożone Projekty

drukujdrukuj

Mapa InteraktywnaMikroporady

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.