Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 26 Czerwca 2019  |  imieniny: Jana, Pawła

Menu strony

Banery

Treść strony

Projekty Społeczne

Projekty Społeczne mają na celu zwiększenie spójności społecznej wraz z wyrównaniem szans dostępu do edukacji oraz wzrost poziomu zatrudnienia poprzez aktywizację zawodową. Cel realizowany jest poprzez zadania projektowe: zwiększenie stopy zatrudnienia, polepszenie jakości miejsc pracy oraz wspieranie inicjatywy uczenia się przez całe życie wraz z poprawą mobilności pracowników, a także poprawa integracji na rynku pracy.

Projekty Społeczne dofinansowane z Unii Europejskiej realizowane są w Polsce od roku 2004. Ostatnim rokiem przyznawania dotacji jest rok 2013. Projekty Społeczne realizowane są w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  W ramach w/w funduszu strukturalnego środki finansowe przydzielane są w ramach programów operacyjnych:

w latach 2004-2006
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (celem SPO – RZL jest budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy).

Priorytet 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (celem ZPORR jest stworzenie warunków dla rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym i regionalnym, a także poprawa zdolności do programowania i realizacji projektów w zakresie rozwoju zasobów ludzkich na tych szczeblach).

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL (celem było promowanie w drodze współpracy ponadnarodowej nowych sposobów zwalczania wszystkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy).

w latach 2007-2013
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (celem PO KL jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa).

źródło:
http://www.funduszestrukturalne.pl/
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/
http://www.mazowia.eu/
http://www.minrol.gov.pl/
http://pl.wikipedia.org/

Zobacz także

Inwestycyjne
Rolnicze
Fundusz Spójności
Złożone Projekty

drukujdrukuj

Mapa InteraktywnaMikroporady

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.