Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 15 Lipca 2019  |  imieniny: Henryka, Włodzimierza

Menu strony

Banery

Treść strony

Na przestrzeni 80 lat istnienia, szkole w Bobrowcach przyszło pracować w zmieniających się warunkach polityczno-społecznych i siłą rzeczy musiała ona w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej do nich nawiązywać.

Opisanie pracy szkoły w okresie II Rzeczpospolitej było możliwe dzięki relacjom ustnym jej byłych wychowanków. Z ich wspomnień wyłania się obraz placówki zaopatrzonej w podstawowe sprzęty, które były specjalnie robione na miarę. Drewniane ławki, tablica i stosunkowo mało pomocy szkolnych, kilka map, jeden globus. Proste pomoce były samodzielnie wykonywane przez dzieci. Pan Mieczysław Krawczyk zapamiętał moment zbierania składek w związku z pogrzebem marszałka Józefa Piłsudskiego. Szkoła w Bobrowcach podobnie jak i pozostałe placówki była w nurcie tzw. Wychowania państwowego. Kultywowała polskie tradycje wychowania obywatelskiego, a jako wzór wychowawczy wysuwała postać i czyny Józefa Piłsudskiego. Co roku obchodzono imieniny marszałka, a gdy zmarł w 1935 r. zaczęto obchodzić rocznice jego śmierci. Później uroczyście obchodzono rocznice związane z osobą prezydenta Ignacego Mościckiego. Pani Helena Więckowska zapamiętała jego wiszący na ścianie portret, do którego w czasie szkolnej akademii, recytowała wiersz. Nieżyjący już Pan Jan Smulski wspominał drewniane karabiny wiszące po obu stronach tego portretu. Były w tym wszystkim miłe akcenty, kiedy to szkołę z projektorem odwiedzała hrabianka Izabella Plater, która wyświetlała im filmy o dalekich krajach. Przybory do pi8sania dla dzieci kupował nauczyciel. W szkole nie było biblioteki ale dzieci mogły poczytać „Płomyczek”.

Istotna role odgrywał założony przy szkole ogródek. Pracując w nim, dzieci uczyły się jak hodować i pielęgnować rośliny. Przy czym miały jednocześnie lekcje z przyrody.

Zajęcia w szkole odbywały się w systemie klas łączonych, gdzie na przemian odbywała się praca cicha i głośna. W zależności od warunków lokalowych szkoła w Bobrowcach miała do wyboru jeden z trzech wariantów:

  1. Od godz. 8.00 do 10.00 oddziały I II łącznie, Od godz. 11.00 do 14.00 oddziały III i IV łącznie
  2. Od godz. 7.00 do 9.00 oddziały I i II łącznie, Od godz. 10.00 do 13.00 oddziały III i IV łącznie
  3. Od godz. 11.00 do 14.00 oddziały III i IV łącznie, Od godz. 15.00 do 17.00 oddziały I i II łącznie

Lekcje w formie łączonej prowadził w całej szkole jeden nauczyciel. Nauczał j. polskiego, arytmetyki z geometrią, przyrody, geografii, historii, rysunku, robót ręcznych, śpiewu i ćwiczeń fizycznych. Za zgoda władz kościelnych mógł również nauczać religii. Miał więc do realizacji wcale niełatwe zadanie.

Pan Mieczysław Krawczyk wspomina, że dzieci w klasach podzielone były na tzw. piątki. W ich skład wchodziło 2 uczniów dobrych i 3 słabszych. W ten sposób pomagały one sobie nawzajem. Dzieciom wystawiano dwa świadectwa szkolne za I i II półrocze. Obowiązywała następująca skala ocen: bardzo dobry, dobry, dostateczny, niedostateczny.

W 1939 r. wybuchła wojna. Przerwany zostaje normalny tok pracy szkoły w Bobrowcach. Niemcy starają się narzucić swój system zarządzania szkołą. Jednak jeszcze w pierwszych miesiącach realizowała ona przedwojenny program nauczania, dzięki temu, że niemiecka administracja szkolna nie była jeszcze w pełni zorganizowana. Stopniowo wprowadzane zarządzenia władz niemieckich ograniczały jednak coraz bardziej jej prace. Początkowo wyeliminowano z nauczania takie przedmioty jak historia, język polski, geografia. Pani Helena Więckowska wspominała jak wprowadzono do nauki czasopismo „Ster”, które miało zastąpić wszystkie dotychczasowe książki. Jednocześnie zabroniono gromadzenia dzieci w szkole, zbierania składek. Zlikwidowano istniejące przed wojną struktury, które miały za zadanie nadzór i opiekę nad szkołą. Mimo tych wszystkich nakazów dzieci z Bobrowiec dalej potajemnie uczyły się z polskich książek.

Trzeba tutaj dodać, że kadra nauczycielska w szkole uległa całkowitej wymianie. Po zakończeniu wojny trwają prace przy budowie nowej szkoły. Po oddaniu jej do użytku zaczyna ona swoją pracę w innej rzeczywistości społeczno-politycznej. Praca szkoły toczy się w wielu płaszczyznach, które nawzajem się zazębiają i uzupełniają. Nie przeszkadzają temu kilkakrotne zmiany stopnia organizacyjnego. Szkoła oprócz podstawowej funkcji nauczania, staje się terenem integracji ze środowiskiem lokalnym. Potwierdzają to wyniki ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców wsi, z pośród których znakomita większość do niej uczęszczała.

Praktycznie od samego rozpoczęcia pracy w okresie po II wojnie światowej na jej terenie działają różne organizacje. Należy tutaj wymienić Samorząd Uczniowski, Szkolną Kasę Oszczędności, Szkolne Koło Sportowe, Chór Szkolny, Spółdzielnię Uczniowską, Koło Teatralne, ZHP, PCK, bibliotekę, koło modelarskie. Wymienione organizacje w zdecydowanej większości działają do dzisiaj. We wcześniejszym okresie docierało do Bobrowiec kino objazdowe.

Dzieci wyjeżdżają na wycieczki. Biorą aktywny udział w obchodach świat państwowych i religijnych. Rywalizują sportowo z dziećmi z innych szkół. Zaczynają wyjeżdżać do teatrów i kin. Istotną role odgrywało w szkole ZHP, które organizowało biwaki. Praca dydaktyczno-wychowawcza zaczęła przynosić wyniki w postaci zdobytych pucharów, wyróżnień, dyplomów i nagród rzeczowych dla uczniów.

Osoby ankietowane podkreślają szczególną atmosferę jaka towarzyszyła pracy szkoły w minionym okresie. Szkolny kalendarz zapełniony był imprezami z okazji Dnia Dziecka, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy. Obchodzono w szkole uroczyście wigilię Świat Bożego Narodzenia. Organizowano kuligi i zabawy. Wszystkim tym działaniom patronował Komitet Rodzicielski. Następowała pełna integracja ze środowiskiem lokalnym i tak jest do dzisiaj. Przybyły nowe imprezy takie jak organizowany co roku Festyn Szkolny czy tez zabawy karnawałowe. Na szkolne uroczystości przybywają rodzice i dziadkowie, którzy chętnie zaglądają do swojej starej szkoły. Mimo tego, że obecna liczba dzieci jest stosunkowo niewielka, to jednak dzięki wytrwałej pracy dydaktyczno-wychowawczej osiągają one bardzo dobre wyniki w nauce i godnie reprezentują szkołę na zewnątrz. Nad tym wszystkim unosi się miła i ciepła atmosfera sprzyjająca dalszemu rozwojowi dzieci. Miejsce Komitetu zajęła Rada Rodziców z która na bieżąco są konsultowane wszystkie ważące dla dalszych losów szkoły decyzje.

 

autor: Janusz Jędrysiak

Mapa InteraktywnaMikroporady

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.