Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 15 Lipca 2019  |  imieniny: Henryka, Włodzimierza

Menu strony

Banery

Treść strony

Wieś Bobrowce od 1867 r. wchodziła w skład gminy Piekary. Za okres od 1867 do 1919 r. nie znaleziono żadnej informacji potwierdzającej istnienie szkół na tym terenie.
     Pierwszym ważnym dokumentem, który zachował się jest budżet gminy Piekary za okres styczeń 1920-grudzień 1921. Czytamy w nim m.in. „(…) że kwotę 73 634 marek polskich przeznacza się na szkolnictwo.” Wymieniona kwota stanowiła 44 % całego budżetu, który wynosił wtedy 166 505 marek.
     Kolejne zachowane budżety potwierdzające istnienie oświaty pochodzą z lat 1928/29 oraz 1934/35. W pierwszym z nich przeznaczono na ten cel 9.005,00 zł, w drugim 6.396,80 zł. W międzyczasie spotykamy pojedyncze dokumenty mówiące m.in. o zakupie drewna lub dofinansowaniu budowy szkół. Budżety te były tak skonstruowane, że wymieniały tylko liczbę klas/szkół ale nie podawały miejscowości, w których te szkoły się znajdowały. Co znacznie utrudniało określenie początków funkcjonowania szkoły w Bobrowcach.
       Na pomoc przyszła nam tutaj dokumentacja, która zachowała się w archiwach Publicznej szkoły Podstawowej w Piekarach, Zespole Szkół w Osuchowie i w Parafii Osuchów.
      W archiwum szkoły w Piekarach znajdują się następujące dokumenty: Księgi ocen Publicznej Szkoły Powszechnej za lata 1921-36 oraz księgi ocen Publicznych Szkół Powszechnych w Lindowie i Badowie Górnym za lata 1924-1934
     Natomiast w archiwum parafii Osuchów znaleziono ważny dokument, który, jak się okaże w dalej części pracy, będzie miał kluczowe znaczenie dla ustalenia daty powołania do życia szkoły w Bobrowcach.
      Analiza wymienionych archiwaliów niezbicie potwierdza to o czym była mowa w budżetach. Jednocześnie możemy wymienić z nazwy szkoły, które w tamtym okresie funkcjonowały. Są to: Publiczne Szkoły w Piekarach, Adamowicach, Osuchowie, Lindowie, Badowie Górnym, Białej Wsi, Bronisławowie, Wygnance, Pieńkach Osuchowskich i Bobrowcach.

Skąd wiemy o szkole w Bobrowcach?

„Parafia Osuchów, Dekanat Mszczonowski, Archidiecezja Warszawska W następujących wioskach są szkoły powszechne:

  1. Jednoklasowa szkoła w Pieńkach Osuchowskich. Nauczycielka p. Halina Czerwińska.
  2. Jednoklasowa w Lindowie. Nauczyciel p. Stanisław Penconek.
  3. Jednoklasowa szkoła w Wygnance. Nauczycielka p. Maria Iwańcówna.
  4. Dwuklasowa szkołą w Piekarach. Nauczycielki: p. Olga Szczerbańcówna i p. Zofja Chachulska.
  5. Jednoklasowa szkoła w Bobrowcach. Nauczyciel p. Stefan Lachowyn.
  6. Jednoklasowa szkoła w Białej Wsi. Nauczycielka p. Natalia Skulska.

Proboszcz Parafii Osuchów: Ks. Feliks Kozak”

Tak więc obok potwierdzenia istnienia szkoły mamy również cenną informację kto w niej pracował.

Informację zawartą w cytowanym piśmie potwierdza, krótka adnotacja, która znalazła się w księdze ocen szkoły w Lindowie za rok szkolny 1927/28, mówiąca o tym ,ze jeden z uczniów przeniósł się do dwuklasowej Publicznej Szkoły powszechnej w Bobrowcach.

Tak więc w oparciu o informacje zawarte w cytowanym liście możemy stwierdzić, ze szkoła w Bobrowcach funkcjonowała w roku szkolnym 1927/28.

Istotnym problemem było zapewnienie odpowiednich warunków dla nauki dzieci z Bobrowiec i okolicznych wsi. Ze względu na brak stałych budynków szkolnych zajęcia te odbywały się w wynajmowanych przez gminę lokalach prywatnych u Panów Krzemińskiego, Siniarskiego i Wojtczaka. Do murowanego budynku Pana Franciszka Wojtczaka szkołą przeniosła się w 1930 r. Budynek ten istnieje do dzisiaj.

Z zachowanych budżetów gminy Piekary wynika, ze całoroczny koszt wynajmu jednego pomieszczenia wynosił 20 zł. Należy tutaj dodać, że w tamtym okresie 1-klasowe szkoły wiejskie stanowiły 86 % wszystkich placówek oświatowych.

W roku 1937 mieszkańcy Bobrowiec i okolicznych wsi założyli Komitet Budowy Szkoły. Przystąpiono do zbierania składek od ludności okolicznych wiosek w wysokości 1 zł z morgi ziemi. Ziemię pod budowę przekazał Pan Józef Starostka . W budowę zaangażowali się wszyscy, zarówno dorośli jak i dzieci. Hrabia Plater użyczył drzewa. Dzieci wykopały dół na wapno i nosiły kamienie. Cegłę zakupiono w Radziejowicach i Błoniu. Piasek potrzebny do budowy swoimi powozami wozili mieszkańcy. Cześć funduszy pochodziła również z kasy gminnej. Zachowała się uchwała nr 42 z posiedzenia Zarządu Gminy Piekary w dniu 16.04.1935 r. gdzie z zysku Gminnej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej na budowę szkoły w Bobrowcach przeznaczono 100 zł. Zebrane środki pozwoliły na wybudowanie murów. Pracę przy budowie szkoły przerwała wojna.

Po wojnie w 1946 roku wznowiono prace przy budowie szkoły. I tutaj miejscowe społeczeństwo dzięki swojej pracy społecznej przyczyniło się do jej powstania.

Z omawianego okresu zachowało się kilka dokumentów. Wynika z nich, że budowę szkoły prowadziło Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane architekta Edwarda Szmajdowicza, a kierownikiem robót był inż., Andrzej Grigoriew. Natomiast szkolne wnętrza malował Pan Kazimierz Janiak. Łączny koszt tej inwestycji to około 1 000 000 zł. W piśmie z dnia 22.VIII.1949 Zarządu Gminy Piekary prosi Centralę handlową Materiałów Budowlanych w warszawie o przydział papy na dokończenie budowy nowych szkół w Bobrowcach i Piekarach bowiem zagrożone było ich pełne oddanie do użytku.

Powstała wtedy bryła budynku istnieje do dzisiaj w niezmienionym kształcie. Na górze zbudowano mieszkania dla nauczycieli. Na dole znajdowały się sale lekcyjne. Sanitariaty powstały na zewnątrz budynku. Szkoła opalana była węglem. Wodę czerpano ze studni. Przy szkole znajdowało się boisko.

W kolejnych latach budynek szkoły poddawany był remontom. W kaflowych piecach na węgiel zainstalowano grzałki elektryczne. Później piece usunięto i założono elektryczne kaloryfery. Do budynku doprowadzono wodę, a w jego wnętrzu wybudowano sanitariaty. Kilka lat temu przeprowadzono termo-modernizację obiektu. Jednocześnie otrzymał on barwna elewację, która wyróżnia go w otoczeniu. W zmodernizowanym wnętrzu szkoły znajduje się pracownia komputerowa oraz nowocześnie wyposażone klasy.

Szkoła w Bobrowcach na przestrzeni 80 lat swojego istnienia przechodziła wiele zmian organizacyjnych. W roku 1927 jej praca była regulowana najpierw przez Przepisy Tymczasowe z dnia 10 sierpnia 1917 roku o szkołach elementarnych w Królestwie Polskim, a następnie przez dekret z dnia 7 lutego 1919 roku o obowiązku szkolnym oraz dwie ustawy z dnia 17 lutego 1922 roku o zakładaniu i utrzymywaniu i budowie publicznych szkół powszechnych.

W świetle tych ustaw stopień organizacyjny szkoły i liczba nauczycieli w niej pracujących były zależne od liczby zamieszkałych w obwodzie dzieci w wieku szkolnym. W wypadku Bobrowiec nie przekraczała ona w ciągu trzech kolejnych lat 60 uczniów. Dlatego mogła tu powstać szkoła jednoklasowa czteroodziałaowa o jednym nauczycielu. Nauka w takiej szkole trwała 7 lat. Później, jak wynika z treści wywiadów przeprowadzonych z byłymi uczennicami i uczniami Heleną Więckowska, Haliną Kowalczyk, Leokadią Melon , Janem Smulskim i Mieczysławem krawczykiem, liczba uczniów stopniowo powiększała się ale do roku 1945 stopień organizacyjny szkoły nie uległ zmianie.

W pracy przedwojennej szkoły w Bobrowcach istotna rolę odgrywali przedstawiciele samorządu lokalnego. Nad szkołą w Bobrowcach czuwały: opieka szkolna, dozór szkolny i rada szkolna Powiatowa, a od strony władz oświatowych Inspektor Szkolny.

W latach 1939-45 szkoła funkcjonuje w oparciu o przepisy, które zostały uchwalone dla generalnej Guberni i całkowicie jest poddana jurysdykcji niemieckiej. Po zakończeniu wojny dzieci z Bobrowiec w oczekiwaniu na oddanie do użytku nowego budynku szkoły uczą się w sąsiednim Wilkowie.

W roku 1948 rozpoczyna w Bobrowcach prace szkoła 7-klasowa, która po 1972 r. kiedy to następuje reorganizacja sieci szkół (szkoły gminne, szkoły zbiorcze, punkty filialne) zamienia się w punkt filialny Szkoły Zbiorczej w Osuchowie z klasami I-III. W następnych latach stopień organizacyjny szkoły zostaje podniesiony do kl. IV.

W roku 1990 szkoła staje się samodzielną jednostką na poziomie klas I-V, a w roku 1999 szkoła otrzymuje status pełnej 6-klasowej szkoły podstawowej i w takim stopniu organizacyjnym funkcjonuje do dzisiaj.

W szkole prężnie działa rada Rodziców. Szkołą podlega bezpośrednio Urzędowi Gminy w Mszczonowie, a opiekę ze strony władz oświatowych sprawuje Kuratorium w Warszawie.

autor: Janusz Jędrysiak

Mapa InteraktywnaMikroporady

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.