Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 16 Lipca 2019  |  imieniny: Ruty, Marii

Menu strony

Banery

Treść strony

OFERTA  PROGRAMOWA  PRZEDSZKOLA  NA  ROK  SZK. 2014/15

Ø  Programy edukacyjno -wychowawcze:

1/         „Odkrywam Siebie-czterolatek”, Wiesława Żaba-Żabińska, Edukacja MAC,

2/       „Program adaptacyjny dla dziecka w wieku przedszkolnym- Jestem sobie przedszkolaczek”.

Rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej to moment przełomowy w jego życiu. Dla wielu dzieci jest to pierwszy kontakt z grupą rówieśniczą i znaczna zmiana dotychczasowego trybu życia. Przychodząc do przedszkola dzieci różnią się "poziomem zdolności przystosowawczych". Niektóre z nich adaptują się łatwo do nowych warunków przedszkolnych, inne mają duże trudności. Owe trudności mogą się objawiać różnymi zaburzeniami w zachowaniu i reagowaniu.

By zmniejszyć negatywne uczucia związane z nową sytuacją opracowaliśmy "Program adaptacyjny”, by pomóc zarówno dzieciom jak i ich rodzicom zniwelować stres związany z nową dla nich sytuacją.

Ø  Metody wspierania rozwoju:

1/        Metoda Weroniki Sherborne w stymulacji rozwoju psychomotorycznego dzieci w wieku przedszkolnym.

Metoda nawiązuje do najbardziej pierwotnego sposobu porozumiewania się, jakim jest „ język ciała”. Metoda Weroniki Sherborne ze względu na swoją naturalność i prostotę jest metodą uniwersalną. Uczy dobrze czuć się we własnym ciele (jak w domu), czyli umieć w pełni panować nad nim i „słuchać” własnego ciała. Jak również, odczuwać potrzebę nawiązywania kontaktów z innymi. Wszystkie te potrzeby, dobry kontakt z samym sobą i z innymi ludźmi jest możliwy dzięki dobremu nauczaniu ruchu.

2/         Innowacja pedagogiczna- zabawy logopedyczne.

Mowa w dużej mierze wpływa na całokształt rozwoju dziecka. Daje możliwość precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, własnych opinii i uczuć. Jest ona atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, daje możliwość precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie własnych sądów, uczuć i upodobań. Pod koniec wieku przedszkolnego od dziecka oczekuje się poprawnego wymawiania wszystkich dźwięków, swobody w posługiwaniu się mową. Często jednak u dzieci w tym okresie występują zaburzenia mowy, co w późniejszym czasie w znacznym stopniu utrudnia osiąganie sukcesów w szkole. Dlatego powinno się możliwie wcześnie rozpocząć świadome usprawnianie mowy oraz korygowanie wszelkich zaburzeń, bowiem właśnie wczesne rozpoznanie i dobrze prowadzone zajęcia korygujące mogą wyrównać defekty rozwojowe.
     Przedszkole, stanowiąc ważny szczebel w rozwoju dziecka, za priorytet swojej działalności przyjmuje jak najlepsze przygotowanie dzieci do szkoły. Zatem intensywne działania nauczycieli, zmierzające ku osiągnięciu przez dziecko pełnej dojrzałości szkolnej, powinny polegać - między innymi - na roztoczeniu opieki nad ostatnią fazą kształtowania się mowy, tak, aby była ona już dojrzała, gdy dziecko wstąpi w progi szkolne. Chodzi przy tym nie tylko o bogaty - na miarę wieku - zasób słownikowy, o logiczną, składniową i gramatyczną formę wypowiedzi, ale też o czystą i wyraźną wymowę.
Gdyby rozwój mowy wszystkich dzieci w przedszkolu przebiegał prawidłowo, wystarczyłyby tradycyjne, ujęte programem, zajęcia ortofoniczne. Niestety, tak nie jest, gdyż część dzieci przedszkolnych dotknięta jest różnorakimi zaburzeniami mowy.  Niezależnie od współpracy logopedów z przedszkolami istnieje potrzeba intensywnej, systematycznej pracy ukierunkowanej na doskonalenie i korygowanie mowy dziecka, dlatego też na potrzeby naszej placówki powstała niniejsza innowacja.

3/         Bajkoterapia

Bajkoterapia to – mówiąc najprościej – terapia przez bajki. Chyba wszystkie dzieci lubią ich słuchać. Jak wykazały badania psychologów, czytając określone bajki można dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, takich jak np. irracjonalne lęki lub pierwsze dni w przedszkolu.
Bajkoterapia to także doskonała metoda relaksacyjna. Odpowiednio dobrane i opowiedziane albo przeczytane historie mogą doskonale wyciszyć, choćby przed snem, po dniu pełnym wrażeń lub pracy.

4/        Muzykoterapia

Podstawowym środkiem oddziaływania w muzykoterapii jest dźwięk, muzyka, która często jest wyzwalaczem i katalizatorem przeżyć i emocji. Ze względu na techniki stosowane obecnie w muzykoterapii zasadniczo wyróżnia się podział na:

• muzykoterapię aktywną, do której zalicza się oddziaływanie angażujące „fizycznie” (śpiew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce, improwizacja).
• muzykoterapię receptywną, której podstawą jest słuchanie muzyki, relaksacja i wizualizacja.
Dziedzina posługująca się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej.

Ø  Zajęcia dodatkowe:

1/         Indywidualne zajęcia logopedyczne

2/         Język angielski

3/         Rytmika

Mapa InteraktywnaMikroporady

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.