Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 27 Maja 2019  |  imieniny: Jana, Magdaleny

Menu strony

Banery

Treść strony

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MSZCZONOWA

Działając na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59), w związku  z art.1 pkt 1                i art. 204 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60)

podaję do publicznej wiadomości:

HARMONOGRAMY CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ  UZUPEŁNIAJĄCYM

NA ROK SZKOLNY 2017/2018 DO PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MSZCZONÓW

określa

Zarządzenie Nr 11/17 Burmistrza Mszczonowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mszczonów.

http://www.bip.mszczonow.pl/plik,5943,zarzadzenie.pdf

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM, LICZBĘ PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA TYCH KRYTERIÓW

określają:

Uchwała Nr XXXV/254/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszczonów.

http://www.bip.mszczonow.pl/plik,5880,254-pdf.pdf

Uchwała Nr XXXV/253/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Mszczonów.

http://www.bip.mszczonow.pl/plik,5867,253-pdf.pdf

List Prezesa KRUS do rolników i dzieci wiejskich

OGŁOSZENIE

W sekretariacie szkoły są dostępne druki przekazane przez MOPS do programu 500+. Druki po wypełnieniu przez rodziców należy składać do MPOS-u w Mszczonowie.

Dopalacze

Podziękowanie

PODZIĘKOWANIE

Dyrektor, Grono pedagogiczne, Pracownicy szkoły i Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bobrowcach składają serdeczne podziękowania:

Panu Waldemarowi Kaźmierczakowi - prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w  Bobrowcach  za wypożyczenie sali na zabawę karnawałową i Pani Beacie Wasilewskiej- przewodniczącej Rady Rodziców, państwu  Jolancie i Grzegorzowi Brzemińskim, pani Dorocie Kaźmierczak, państwu Katarzynie i Dariuszowi Gronkiewiczom, pani Małgorzacie Dębowskiej  za organizację imprezy karnawałowej oraz pani Monice Siedleckiej, pani Marioli Swaczyńskiej,  pani Agacie Major, panu Krzysztofowi Słomińskiemu, pani Beacie Ryl, pani Justynie Jankowskiej za okazaną pomoc w przygotowaniu zabawy karnawałowej.

 

Serdecznie dziękujemy

autor: Grażyna Frelik

Mapa InteraktywnaMikroporady

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.