Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 16 Lipca 2019  |  imieniny: Ruty, Marii

Menu strony

Banery

Treść strony

Informujemy, że w szkole realizowany jest projekt systemowy:

„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych   w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Celem projektu jest wsparcie w roku szkolnym 2013/2014 indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III   czterech  szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Mszczonów, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

 

Projekt jest realizowany w okresie od 01 października 2013 r.  do 30 czerwca 2014 r.

 

Uczestnikiem projektu może być uczeń lub uczennica klasy I – III, uczęszczający/a do jednej  ze szkół podstawowych biorących udział w projekcie,  u którego/której:

 1.  zdiagnozowano indywidualne potrzeby lub problemy, mogące stanowić istotną barierę  w dalszej edukacji,
 2.  zdiagnozowano uzdolnienia matematyczno - przyrodnicze.

Diagnoza Zespołu nauczycieli jest podstawą zakwalifikowania uczestnika do udziału w projekcie.

 

W ramach projektu w uczestniczących szkołach realizowane będą zajęcia dodatkowe dla uczniów.

 

W Szkole Podstawowej im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczonowie:

 1. zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 4 grupy po 60 h zajęć,
 2. zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 3 grupy po 60 h zajęć,
 3. zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy - 2 grupy po 60 h zajęć,
 4. zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze - 6 grup po 60 h zajęć,
 5. zajęcia socjoterapeutyczne i psychologiczne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej

- 2 grupy po 60 h zajęć.

W Szkole Podstawowej w Piekarach:

 1. gimnastyka korekcyjna - 1 grupa - 60 h zajęć,
 2. zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 1 grupa - 60 h zajęć.

 

W Szkole Podstawowej w Lutkówce:

 1. zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy - 2 grupy po 30 h zajęć,
 2. gimnastyka korekcyjna - 1 grupa - 60 h zajęć. 

 

W Szkole Podstawowej w Bobrowcach:

 1. zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 2 grupy po 30 h zajęć,
 2. zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy - 2 grupy po 30 h zajęć.

 

Uczeń/uczennica może uczestniczyć w jednym lub kilku rodzajach zajęć.

 

Organizowane formy wsparcia prowadzone będą jako zajęcia pozalekcyjne.

Zajęcia prowadzone będą na terenie szkół lub w miejscu uzgodnionym przez realizatora zajęć
z dyrektorem szkoły. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Formularze rekrutacyjne są do pobrania w sekretariatach szkół uczestniczących w projekcie. 

Formularze rekrutacyjne należy składać do szkolnego koordynatora projektu w terminie do 10 października 2013 r.

 

...................................................................................................................................................................................................

Strona internetowa: Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III szkół podstawowych

Na stronie Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych (proszę kliknąć na ten link) można znaleźć informacje dotyczące projektu "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III szkół podstawowych"

Regulamin_rekrutacji_i_udzialu_w_projekcie

Formularz rekrutacyjny

-

Mapa InteraktywnaMikroporady

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.