Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 27 Maja 2019  |  imieniny: Jana, Magdaleny

Menu strony

Banery

Opis strony

Rok 2013

Treść strony

Uchwała Nr XXXVII/291/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 sierpnia 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych.

Pliki do pobrania

Uchwała Nr XXXV/270/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 maja 2013 roku

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mszczonów.

Pliki do pobrania

Uchwała Nr XXXV/269/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 maja 2013 roku

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych, dla ktorych organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów.

Pliki do pobrania

Uchwała Nr XXXV/268/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 maja 2013 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego.

Pliki do pobrania

Uchwała Nr XXXIV/261/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 kwietnia 2013 roku

w sprawie ustalenia sieci i obwodów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Mszczonów.

Pliki do pobrania

Uchwała Nr XXXIII/248/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 marca 2013 roku

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności
i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2013 roku.

Pliki do pobrania

Uchwała Nr XXXI/242/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lutego 2013 roku

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla
podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Mszczonów.

Pliki do pobrania

Uchwała Nr XXXI/234/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lutego 2013 roku

w sprawie ustanowienia „Programu Stypendialnego Gminy Mszczonów” dla uczniów szczególnie
uzdolnionych".

Pliki do pobrania

-

Mapa InteraktywnaStopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.