Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 25 Czerwca 2019  |  imieniny: Doroty, Łucji

Menu strony

Banery

Treść strony

 

        Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu, który jest uchwalany na rok kalendarzowy.

 


       Projekt budżetu przygotowuje burmistrz i przedkłada go radzie miejskiej. Projekt budżetu przesyłany jest regionalnej izbie obrachunkowej, celem zaopiniowania. Do czasu uchwalenia budżetu przez radę miejską podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony radzie miejskiej. W przypadku nieuchwalenia budżetu w wymaganym przepisami terminie, regionalna izba obrachunkowa ustala budżet gminy. Do dnia ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową podstawą gospodarki budżetowej jest wspomniany projekt budżetu.

 


Na kształt budżetu wpływają: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

 


        Dochodami gminy są: podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy, dochody z majątku gminy, subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych i inne dochody.

 


        Wydatkami gminy są środki pieniężne przeznaczane głównie na realizacje zadań określonych w ustawie o samorządzie gminnym. Na wydatki składają się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gminy oraz wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie inwestycji

 

.
        Przychodami gminy są środki pieniężne, które wprowadzamy do budżetu najczęściej w postaci pożyczek i kredytów zaciągniętych w bankach wtedy, gdy w budżecie jest za mało środków własnych, głównie na realizację inwestycji.

 


        Rozchody są to środki pieniężne przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczekZa prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada burmistrz. Gospodarka finansowa gminy jest jawna. Burmistrz niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym w aktach prawa miejscowego oraz informuje mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych. Kontrolę gospodarki finansowej gminy sprawuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Płocku.

 

 

Mapa InteraktywnaMikroporady

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.