Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 23 Maja 2019  |  imieniny: Emilii, Iwony

Menu strony

Banery

Treść strony

Logo

Informacja

 

 

W szkole

  • w 2012/2013 realizowany jest projekt "Dziecięca Akademia Przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" realzowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałania 9.1.2

 

  • w 2011/2012 realizowany był projekt "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie gminy Mszczonów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanemu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sprawozdanie

W roku szkolnym 2012/2013 w szkole Podstawowej w Lutkówce zrealizowano zgodnie z harmonogramem 200 godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z zakresu przyrody, matematyki, technologii informatycznej i komunikacyjnej, języka angielskiego, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz zajęć sportowo-wychowawczych. W zajęciach tych brało udział 19 uczniów wykazujących trudności w nauce. Wszyscy uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli we wszystkich zajęciach. Dodatkowe lekcje pozwoliły im usystematyzować wiedzę już zdobytą i przyswoić nowy materiał. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie mieli możliwość korzystania z lodowiska, basenu, kręgielni, obejrzenia filmu 3D w kinie oraz aktywnego spędzania czasu w czasie gier zespołowych i wycieczek rowerowych. Zakupione pomoce dydaktyczne pozwoliły uatrakcyjnić prowadzone zajęcia i dały możliwość wykorzystywania różnorodnych aktywizujących metod w czasie przyswajania nowych wiadomości. Uczniowie w czasie gier i zabaw utrwalały już zdobyte wiadomości. Dzięki zakupionym programom multimedialnym  dzieci w sposób czynny pracując na tablicy interaktywnej utrwalały wiadomości z zakresu przyrody oraz wzbogacały słownictwo z języka angielskiego i budowały w tym języku zdania poprawne gramatycznie. Uczniowie na zajęciach wykorzystywali technologie multimedialne, korzystali z różnorodnych źródeł informacji oraz wykorzystywali programy i techniki komputerowe do utrwalania zdobywanej wiedzy.

 

W czasie realizacji projektu „Dziecięca akademia przyszłości” zostały zrealizowane wszystkie wyznaczone zadania. Udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w ramach projektu pozwolił uczniom uzyskać lepsze wyniki w nauce, w porozumiewaniu się w języku ojczystym. Uczniowie usystematyzowali swe wiadomości z języka angielskiego i nabyli umiejętność lepszego porozumiewania się w tym języku. Uczestnicy projektu utrwalili i  poszerzyli także swe wiadomości z zakresu matematyki i przyrody. W czasie zajęć informatycznych uczniowie ci poszerzyli swe wiadomości i umiejętności z zakresu pracy na komputerach. W czasie zajęć sportowo-wychowawczych dzieci polepszyły swą sprawność fizyczną a także nauczyły się czynnie spędzać wolny czas. Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne ukształtowały w uczniach poczucie ich wartości, nauczyły ich uczenia się oraz wykształciły w nich kompetencje społeczne i obywatelskie. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie ci mieli możliwość wyrównania swych szans edukacyjnych. Szkoła rozszerzyła swą ofertę edukacyjną. Dodatkowym wsparciem zostało objętych 19 uczniów wykazujących trudności w nauce i społecznym funkcjonowaniu w szkole. Wszystkie prowadzone zajęcia zakładały przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji wśród uczniów oraz rozwijanie inicjatywy i świadomości w dążeniu do osiągania lepszych wyników w nauce. Uczniowie klasy VI biorący udział w zajęciach w ramach projektu osiągnęli wyższe niż przewidywano wyniki w kwietniowym teście kompetencji szóstoklasistów.

 

 

W okresie od 1 stycznia do 28 czerwca 2013 roku w Szkole Podstawowej odbyło się 120 godzin zajęć pozalekcyjnych w ramach realizacji projektu „Dziecięca akademia przyszłości”. Uczniowie przyswoili wiadomości o ułamkach zwykłych i dziesiętnych, zapoznali się ze skala i mapą, poznali budowę i znaczenie roślin oraz budowę i przystosowanie zwierząt a także ich rolę w przyrodzie i gospodarce, poznali budowę prostopadłościanów i sześcianów oraz sposoby obliczania ich objętości i pola powierzchni, zapoznali się z życiem ludzi w różnych strefach klimatycznych i wpływ człowieka na oblicze ziemi. Na zajęciach komputerowych uczniowie nauczyli się poruszać po Internecie, poznali program Excel oraz utrwalali umiejętność posługiwania się edytorem tekstu. Na zajęciach z psychologiem uczniowie poznali swoje prawa, odbyli trening twórczego myślenia, poznali zagrożenia płynące z „cyberprzemocy” i nauczyli się radzić sobie z niepowodzeniami. W czasie zajęć sportowo-wychowawczych uczniowie poznali zasady gier zespołowych i rozgrywali szkolne mecze, ćwiczyli rzuty piłeczką palantową, biegi sztafetowe oraz skok wzwyż, poznali zasady tworzenia i sami wykonali małe układy gimnastyczne oraz wzięli udział w wycieczkach rowerowych i zabawach w terenie. Na zajęciach z języka angielskiego uczniowie utrwalili słownictwo dotyczące ciała, umiejętności, pogody, ubrania, zwierząt domowych, produktów spożywczych, podawania godzin oraz codzienności. Na zajęciach tych uczniowie budowali zdania poprawne gramatycznie i odgrywali scenki rodzajowe. Dzięki zakupowi pomocy dydaktycznych prowadzone zajęcia były ciekawe i pobudzały wszystkie zmysły u uczniów. Aktywizujące metody stosowane na zajęciach ułatwiały uczniom przyswajanie i utrwalanie wiadomości. Uczniowie chętnie uczestniczyli w tych zajęciach. Nabyli pewności siebie i zaczęli świadomie zdobywać wiedzę. Indywidualne podejście do każdego z uczniów, jakie stosowali nauczyciele,  utwierdziło ich w przekonaniu, że są w stanie nauczyć się każdego materiału i dzięki temu nauka stała się dla tych uczniów wyzwaniem, które przynosiło sukcesy a nie tylko porażki.

-

Mapa InteraktywnaMikroporady

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.