Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 27 Maja 2019  |  imieniny: Jana, Magdaleny

Menu strony

Banery

Treść strony

Pracownie komputerowe

Pracownia komputerowa  w naszej szkole powstała w 2008 roku w ramach rządowego programu „Pracownie Komputerowe dla Szkół”, współfinansowanego przez EFS i wdrażanego z udziałem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wyposażona jest w komplet 10 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, serwer, laptop oraz drukarkę. 

Głównymi celami projektu „Pracownie dla szkół podstawowych i gimnazjów (w tym dla szkół specjalnych)” było:

 • umożliwienie realizacji zadań szkoły wynikających z nauczania informatyki i innych przedmiotów,
 • przygotowanie uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji,
 • stworzenie możliwości pomocy w integrowaniu uczniów,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych i podniesienie jakości edukacji,
 • stworzenie możliwości wykorzystania pracowni dla potrzeb uczniów i działań w środowisku lokalnym,
 • promowanie wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu innych przedmiotów w różnych wariantach organizacyjnych (lekcje w pracowni komputerowej, lekcje poza pracownią z wykorzystaniem komputera przenośnego i projektora),
 • usprawnienie komunikacji w systemie oświaty.

Regulamin korzystania z pracowni komputerowej

 1. W pracowni odbywają się zajęcia wymagające stosowania technik komputerowych.
 2. Uczniowie i słuchacze mogą pracować w pracowni jedynie pod opieką nauczyciela.
 3. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do pracowni jedzenia, picia, toreb, plecaków, odzieży wierzchniej itp.
 4. Zabrania się instalowania na dyskach lokalnych komputerów znajdujących się w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.
 5. Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, samowolne manipulowanie sprzętem (przełączania i odłączania klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcania jednostek  centralnych itp.).
 6. Nie wolno tworzyć oraz eksperymentować z programami wirusowymi, niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe.
 7. Uczniowie odpowiadają za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.
 8. W trosce o ochronę antywirusową i poprawną pracę systemu,  zabrania się samowolnego używania w pracowni własnych dyskietek.
 9. Użycie dyskietek możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody nauczyciela i sprawdzeniu programem antywirusowym.
 10. Przed przystąpieniem do pracy, użytkownik zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu, na którym zamierza pracować. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 11. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy oraz zgłosić ten fakt nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

 

-

Mapa InteraktywnaMikroporady

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.