Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 27 Maja 2019  |  imieniny: Jana, Magdaleny

Menu strony

Banery

Treść strony

  • ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

 

WPOŻYCZALNIA:

 

1.  Z biblioteki mogą korzystać:

uczniowie – na podstawie zapisów w dzienniku lekcyjnym,

nauczyciele i pracownicy szkoły,

rodzice uczniów – zapisy na podstawie dowodu osobistego.

2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

3. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek. Uczniowie najmłodsi mają prawo do pomocy  bibliotekarza lub jego asystentów w wyborze książek.

4. Zbiory biblioteki  można wypożyczać do domu (książki) lub korzystać z nich na miejscu w czytelni (czasopisma, płyty, księgozbiór podręczny).

5. Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie z klasy I i II odwiedzają bibliotekę z wychowawcą w dniach i godzinach ustalonych z bibliotekarzem. Pozostali uczniowie korzystają z biblioteki samodzielnie, zgodnie z harmonogramem pracy bibliotekarza, podanym do wiadomości na tablicy informacyjnej biblioteki.

6. Jednorazowo  można wypożyczyć:

 3 książki na okres 1 miesiąca – czytelnicy dorośli,

 3 książki na okres 2 tygodni – uczniowie klas IV - VI,

• 2 książki na okres 2 tygodni - uczniowie klas II - III,

• 1 książkę na okres 2 tygodni - przedszkolaki i uczniowie klasy I.

7. Na okres ferii uczniowie mogą  wypożyczyć odpowiednio: 4, 3, 2 książki.

8. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą bibliotekarza, dwutygodniowy termin  można przedłużyć, o ile w danej chwili nie ma zapotrzebowania na  książkę.

9. Nauczyciele, w porozumieniu z bibliotekarzem, mogą wypożyczyć komplet książek  i innych zbiorów  do pracowni przedmiotowej na podstawie protokołu przekazania, na okres jednego roku szkolnego.

10. Wypożyczone zbiory należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem, a zauważone uszkodzenia przed wypożyczeniem zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

11. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy książkę, płytę, kasetę, itp. ze zbiorów bibliotecznych, jest zobowiązany odkupić taką samą lub inną – wskazaną przez bibliotekarza – pozycję o podobnej wartości.

12. Wypożyczone książki i inne zbiory  biblioteczne należy zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego.

13. W przypadku zmiany szkoły czytelnik przed odejściem ze szkoły zobowiązany jest rozliczyć się z biblioteką (stosowny wpis w karcie obiegowej).

14. Uczeń ma obowiązek dbać o wspólne dobro, ład i porządek oraz przestrzegać zasad korzystania z biblioteki.

15. W bibliotece może działać uczniowski aktyw biblioteczny. Zasady jego pracy oraz zadania określa nauczyciel bibliotekarz.

16. Uczniom wykazującym się aktywnością w pracy biblioteki, osiągnięciami w czytelnictwie mogą być przyznawane nagrody, zgodnie z postanowieniami Statutu Szkoły.

 

Czytelnia:

1. Czytelnia jest udostępniana codziennie w godzinach pracy biblioteki.

2. Z czytelni może korzystać każdy uczeń. W czytelni można czytać książki i czasopisma, odrabiać lekcje, przygotowywać prace pisemne, korzystać z pomocy nauczyciela bibliotekarza.

3. Do czytelni należy wchodzić spokojnie, bez teczek i jedzenia, z czystymi rękami.

4. Jednorazowo w czytelni może przebywać tylu czytelników, ile jest wolnych stanowisk do samodzielnej pracy.

5. W czytelni obowiązuje cisza. Uczeń źle się zachowujący, głośny i hałaśliwy zostanie wyproszony.

6. Korzystający z czytelni obowiązany jest każdorazowo wpisać się do „zeszytu czytelni”. Miejsce na półce, z którego wyjęto książkę, należy zaznaczyć zakładką.

7.  W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, czyli z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.

8. Z księgozbioru podręcznego i czasopism czytelnik może korzystać tylko na miejscu, nie można ich wynosić poza czytelnię.

9. Czytelnik ma wolny dostęp do książek i czasopism na regałach otwartych. Do innych zbiorów – za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza.

10. Książki i czasopisma poleca się opiece czytelników. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta. Jest obowiązany je  szanować, a  zauważone uszkodzenia natychmiast zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

11. Nie wolno kreślić książek i czasopism, robić notatek na marginesach książek, zaginać kartek, nieprawidłowo odwracać kart.

12. Czasopisma należy odnieść na ustalone miejsce.

13. Przed opuszczeniem czytelni wykorzystywane książki  i inne zbiory należy oddać nauczycielowi bibliotekarzowi, tj. pozostawić w wyznaczonym przez bibliotekarza miejscu.

 

 

 

Mapa InteraktywnaMikroporady

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.