Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 27 Czerwca 2019  |  imieniny: Cyryla, Władysława

Menu strony

Banery

Treść strony

Samorząd terytorialny

Zgodnie z art. 163 Konstytucji RP z 1997r. samorząd terytorialny „wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych”.
Istotą samorządu terytorialnego stanowiącego jest samodzielność zarządzania własnymi sprawami przez społeczność lokalną (gminy, powiatu lub województwa). Jednostki samorządu terytorialnego posiadają osobowość prawną, przysługuje im też prawo własności i inne prawa majątkowe.
Samorząd terytorialny jest więc z zasady niezależny od administracji rządowej. Nadzór nad samorządem sprawuje premier i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych - regionalne izby obrachunkowe. Samorząd działa w granicach państwa i zgodnie z obowiązującym prawem.
W Konstytucji RP Z 1997 r. samorząd określony jest jako „wspólnota ludzi istniejącą z mocy prawa i obejmującą ogół mieszkańców jednostki terytorialnej” (art. 16 ust.1).

Organy samorządu terytorialnego to:
  • Rada Gminy
  • Rada Powiatu
  • Sejmik Wojewódzki
    i odpowiednio wójt (burmistrz lub prezydent miasta), starosta lub marszałek.

Terytorium Polski podzielone jest obecnie na 16 województw, 373 powiaty oraz 2 478 gmin. Samorządy gmin, powiatów i województw wykonują zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Samorządy wykonują zadania własne i zlecone. Zadania własne gminy to najprościej mówiąc te, które służą zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej. Jeśli chodzi o zadania zlecone to samorządy wykonują je nie we własnym imieniu, lecz w imieniu administracji rządowej. Zadania zlecone mogą mieć charakter obowiązkowy i nakładane są na samorząd w drodze ustawy.

drukujdrukuj

Zobacz także

Kierownictwo Urzędu
Rada Miejska
Urząd Miejski

Mapa InteraktywnaMikroporady

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.