Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 27 Czerwca 2019  |  imieniny: Cyryla, Władysława

Menu strony

Banery

Opis strony

ramowy rozkład dnia

Treść strony

Ramowy rozkład dnia

 

Ramowy rozkład dnia – Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie


 

6.30-8.00 Zabawy w kącikach zainteresowań pod kierunkiem nauczyciela, praca     indywidualna z dzieckiem,

wspólne czynności porządkowe, pomoc w przygotowaniu do zajęć,

ćwiczenia poranne organizowane przez nauczyciela.

8.00-9.00 Zabawy swobodne przy udziale nauczyciela w kącikach tematycznych, zabawy ogólnorozwojowe (konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze itp.) gry dydaktyczne, swobodne działania twórcze- rozwijające umiejętności manualne dzieci- indywidualne lub zespołowe. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku (wspólne porządkowanie sali po zabawach, czynności w ramach pełnionych dyżurów).Czynności samoobsługowe, kształtowanie nawyków higienicznych, przygotowanie do śniadania.

 

9.00-9.30 Śniadanie. Wdrażanie zasad zdrowego żywienia. Kształtowanie nawyków kulturalnego jedzenia.

 

9.30- 11.50 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z cała grupą realizowane według wybranego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego, wspomagające wszechstronny rozwój dziecka i przygotowujące dziecko do podjęcia nauki w szkole zgodne z podstawą programową.

Zajęcia z zakresu fizycznego, emocjonalnego, społecznego, poznawczego obszaru rozwoju dziecka. W tym między innymi nauka języka angielskiego, religii, zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności w sali, w ogrodzie przedszkolnym. Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe. Zajęcia organizowane przez nauczyciela na placu zabaw – obserwacje przyrodnicze, prace: gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze itd.

Ćwiczenie czynności samoobsługowych w szatni, przypomnienie zasad BHP. Spacery,wycieczki

 

 

11.50-12.30 Obiad. Przygotowanie do obiadu, pomoc w nakrywaniu do stołu. Podczas obiadu kształtowanie nawyków kulturalnych i higienicznych oraz czynności samoobsługowych. Mycie zębów.

 

12.30-14.30 Poobiedni relaks w przedszkolu.

Grupy młodsze – słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, ćwiczenie rozbierania i ubierania

Grupy starsze – słuchanie muzyki relaksacyjnej, wyciszanie. Słuchanie bajki czytanej przez

nauczyciela, rozmowa nt. postaci z bajki. Zajęcia indywidualne wspierające rozwój dziecka.

Zajęcia w małych zespołach pod kierunkiem nauczyciela według zainteresowań dzieci. Zabawy

ruchowe i taneczne zaproponowane przez nauczyciela.

 

14.30-15.00 Podwieczorek. Przygotowanie do podwieczorku, kształtowanie nawyków higienicznych, samoobsługowych. Pomoc przy rozdawaniu podwieczorku. Wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłku.

 

15.00-17.00 Zabawy dowolne pod kierunkiem nauczyciela zgodne z pomysłami dzieci. W małych zespołach ćwiczenia manualne (wycinanie, rysowanie, lepienie z plasteliny). Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela. Zabawy ruchowe podczas których dzieci wdrażane są do wykonywania określonych poleceń. Zajęcia indywidualne wspierające rozwój dziecka.

 

 

Mapa InteraktywnaMikroporady

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.