Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 21 Sierpnia 2017  |  imieniny: Joanny, Kazimierza

Menu strony

Banery

Treść strony

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia artystyczne

Na zajęciach artystycznych uczniowie wykonują różnego rodzaju prace plastyczne i techniczne, które często wykorzystywane są na dekoracje sal lekcyjnych. Poza tym dzieci uczą się recytować wiersze, śpierwać piosenki, przygotowują teatrzyki oraz opanowują układy taneczne do danej muzyki. Przygotowane utwory wykorzystywane są potem do przygotowania akademii szkolnych, konkursów szkolnych i gminnych.

Zajęcia artystyczne prowadzi pani Mirosława Mikołajczyk.

Koło sportowe SKS

W zajęciach uczestniczą uczniowie klas I – III.

Głównym celem zajęć  jest  :

·         zaspokojenie biologicznej potrzeby zwiększonej aktywności ruchowej oraz stworzenie dzieciom  możliwości jej realizowania pod okiem nauczyciela.

·         kształtowanie odporności fizycznej i psychicznej.

·         wyrabianie zdrowych nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego.

·         doskonalenie pracy w zespole

·         wzmacnianie poczucia własnej wartości.

·         wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów, przygotowanie do wszechstronnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, jak również rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych .

  

W czasie zajęć dzieci uczą  się wykonywać ćwiczenia z różnymi przyborami , rozwijają  szybkość, zwinność, zręczność, skoczność, siłę i koordynację ruchową . Utrwalają znane zabawy i  poznają  nowe  oraz przykłady różnych form aktywności ruchowej.

Uczą się zgodnego  współdziałania w zespole ćwiczących, kulturalnego  i sportowego  zachowania  się podczas rywalizacji.

 

Koło sportowe prowadzi pani Mariola Krygier.

 

Zajęcia matematyczne

Zajęcia matematyczne są prowadzone w dwóch grupach, oddzielnie dla klasy II i oddzielnie dla klasy III  (na przemiennie ) . 

Zadaniem zajęć  jest utrwalenie wiedzy oraz umiejętności zdobytych w czasie zajęć  szkolnych  jak  i poszerzenie wiedzy i  umiejętności matematycznych, a także rozwój indywidualnych zainteresowań.

CELE PROGRAMU:

·       promowanie zajęć jako atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego,

·       rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań matematycznych,

·         zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych,

Podczas zajęć dzieci doskonalą sprawność rachunkową, rozwiązują zagadki i krzyżówki  matematyczne oraz  zadania logiczne, układają  różnorodne wzory z figur geometrycznych.

Zajęcia prowadzi pani Mariola Krygier.

 

Zajęcia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

W oddziale zerowym prowadzone są zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Podsatwowym założeniem metody jest wszechstronny rozwój dziecka poprzez ruch. Główne założenia metody opierają sie w oparciu o następujące zasady: świadomość własnego ciała i usprawnianie ruchowe, świadomość przestrzeni i działania w niej , dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązanie z nimi bliskiego kontaktu.

Prowadzenie ćwiczeń tą metodą ma na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienia sprawności ruchowej w zakresie motoryki małej i motoryki dużej, poczucia własnej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Dzięki temu dziecko zaczyna mieć zaufanie do siebie i zyskuje poczucie bezpieczeństwa. Podczas aktywności dziecko poznaje przestrzeń w której się znajduje, staje się aktywne i przejawia większą inicjatywę. Dzieci kształtują prawidłową orientację przestrzenną przez co nabywają podstawowe umiejętności matematyczne.

Aktywności odbywają się w parach lub w grupie prowadzone z aktywnym udziałem nauczyciela.

Prekursorem metody Weroniki Sherborne był Rudolf von Laban, który jako pierwszy podjął obiektywne obserwacje naturalnych możliwości ruchowych człowieka i ujął je w specjalne skale ruchowe. Wg. tego autora ze względu na budowę ciała ludzkiego i sposób wykorzystania przestrzeni cechą ruchu jest trójwymiarowość wedle osi: przód - tył, w prawo - w lewo, góra - dół. W. Sherborne jest uczennicą i kontynuatorką teorii Labana a zarazem twórczynią własnej metody pracy z dziećmi znanej w Wielkiej Brytanii jako Developmental Movement (Ruch Rozwijający).

Zajęcia prowadzi pani Wioletta Urbańska.

Doradztwo dla rodziców

Doradztwo dla rodziców to indywidualne spotkania dla rodziców i ich dzieci. Jako rodzice przeżywamy różne chwile wynikające z trudów wychowania. Jesteśmy zadowoleni i szczęśliwi, ale także bezradni wobec zachowania własnych dzieci. Konsultacje są formą spotkania i wsparacia rodzica podczas którego proponuje możliwe rozwiązania. Forma takiej pomocy jest skierowana do wszystkich rodziców naszej szkoły.

Konsultacje odbywają się wtorki w godzinach 13.30 - 14.15.

Zajęcia prowadzi pani Wioletta Urbańska.

Terapia logopedyczna

Celem zajęć jest usprawnianie aparatu artykulacyjnego, wypracowanie prawidłowej wymowy głosek, automatyzacja prawidłowej wymowy oraz rozwijanie zasobu słownictwa, umiejętności budowy złożonych wypowiedzi.

Zajęcia prowadzi pani Ewa Baczyńska.

Koło sportowe SKS

Na zajęciach rozwijamy sprawność i aktywność fizyczną oraz zainteresowania sportowe uczniów. Poprzez ruch kształtujemy zdrowej nawyki aktywnego spędzania czasu wolnego. Doskonalimy pracę w zespole, wzmacniamy poczucie własnej wartości. Biegam, skaczemy, rozgrywamy, rywalizujemy... Dobrze się wszyscy bawimy.

Zajęcia prowadzi pani Justyna Matukin.

 

Koło muzyczno-ruchowe

Na zajęciach kształtujemy podstawowe zdolności muzyczne i sprawność psychoruchową. Rozwijamy słuch muzyczny, kształtujemy aktywność ruchową z wyeksponowaniem inwencji twórczej. Tańczymy, śpiewamy, gramy na instrumentach. Na zajęciach jest głośno, wesoło i przede wszystkim kreatywnie.

Zajęcia prowadzi pani Justyna Matukin.

-

Mapa Interaktywna-Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Nowego Rynku

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.