Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 27 Maja 2018  |  imieniny: Jana, Magdaleny

Menu strony

Banery

Treść strony

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie  danych oraz zdjęć zawartych na stronie  bez zgody właściciela!

Stypendium Prezesa Firmy Mostva

   Dnia 30.04.2018 r. Komisja Stypendialna powołana w sprawie przyznania uczniom Szkoły Podstawowej w Mszczonowie stypendium Prezesa Firmy Mostva za wybitne osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe rozpatrzyła złożone wnioski i postanowiła przyznać stypendia następującym uczniom:

  1. Badowski Jakub
  2. Grzelak Patrycja
  3. Owczarek Gabriela
  4. Wasik Karolina

 

                         Gratulacje dla naszych Stypendystów

Piknik Rodzinny

Regulamin pikniku

Rekrutacja

Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa

Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59, 949 i 2203),

podaję do publicznej wiadomości:

1.HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ  UZUPEŁNIAJĄCYM  NA ROK SZKOLNY 2018/2019 DO PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MSZCZONÓW  określa  Zarządzenie Nr 6/18 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 stycznia  2018 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mszczonów.

https://www.bip.mszczonow.pl/plik,6641,zarzadzenie.pdf

2. KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM, LICZBĘ PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA TYCH KRYTERIÓW  określają:

Uchwała Nr XXXV/254/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszczonów.

http://www.bip.mszczonow.pl/plik,5880,254-pdf.pdf

Uchwała Nr XXXV/253/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Mszczonów.

http://www.bip.mszczonow.pl/plik,5867,253-pdf.pdf

Dokumenty do pobrania

Wyniki rekrutacji

WYNIKI REKRUTACJI

W dniu 26 marca 2018 roku odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej  w składzie:

Przewodniczący - pani wicedyrektor Jolanta Zielonka

Członkowie: pani Ewa Skoneczna

                   pani Jolanta Urbaniak

Komisja, działając na podstawie Zarządzenia nr 11/18 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 stycznia 2018r. oraz Uchwałą nr XXXV/253/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 lutego 2017r.  i Uchwałą  nr XXXV/254/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 lutego 2017r. sporządziła listy kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego  oraz do klasy pierwszej. 

Do oddziałów przedszkolnych wpłynęło 10 wniosków, 10 zostało rozpatrzonych pozytywnie.

Do klas pierwszych wpłynęły 93 karty zgłoszeń i 10 wniosków. Wszystkie karty zgłoszeń (93) zostały rozpatrzone pozytywnie, 10 wniosków rozpatrzono negatywnie (ze względu na miejsce zameldowania kandydata).

Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej obrazującej znaczenie wybranego słowa w języku angielskim. Na przykład słowo „candy” przedstawimy za pomocą słodyczy ułożonych w kształcie liter:

Mapa InteraktywnaMikroporady

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.