Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 19 Lutego 2018  |  imieniny: Konrada, Arnolda

Menu strony

Banery

Treść strony

                                                      R E G U L A M I N

                                   Turnieju „Grand Prix” Mszczonowa

                                              w  Tenisie  Stołowym 

ORGANIZATOR

OSiR ul. Warszawska 52, Mszczonów przy współudziale UKS Lutkówka

 CEL TURNIEJU

Upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku poprzez masowy udział wszystkich chętnych bez względu na wiek oraz popularyzacja tenisa stołowego.

 TERMINY I MIEJSCE ROZGRYWEK

Turnieje o „GRAND PRIX” Mszczonowa edycja 2016/2017 będą się odbywały w soboty w sali gimnastycznej OSiR-u przy ul. Szkolnej 1 w Mszczonowie. W kontynuacji edycji 2016/2017 odbędą się łącznie 4 turnieje. Początek każdego turnieju o godz. 10.00.

Terminy turniejów:

MARZEC   -  25.03.2017 (sobota). IV Turniej. Rozpoczęcie zawodów o godz. 11.00

KWIECIEŃ -  22.04.2017 (sobota). V Turniej Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00

MAJ           -   27.05.2017 (sobota). VI Turniej Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00

CZERWIEC -  24.06.2017 (sobota). VII Turniej - Finał.

          Rozpoczęcie zawodów o godz.10.00                                                                                                        

 WARUNKI UCZESTNICTWA

W turnieju „GRAND PRIX" Mszczonowa prawo startu mają wszyscy amatorzy oraz zawodnicy biorący udział w rozgrywkach ligowych do IV-ej ligi włącznie. Każdy uczestnik powinien we własnym zakresie przeprowadzić badania lekarskie stwierdzające zdolność do gry. Każdy uczestnik obowiązany jest posiadać dowód tożsamości. Rozgrywki mają charakter otwarty, tj. uczestniczyć w nich mogą zawodnicy/czki/ z terenu całego kraju.

 KATEGORIE  WIEKOWE

Turniej będzie prowadzony w 5 kategoriach wiekowych:

Młodzicy    – szkoła podstawowa

Młodziczki – szkoła podstawowa

Juniorzy     – gimnazjum i liceum

Juniorki      – gimnazjum i liceum

„OPEN"      - do IV ligi włącznie – dla wszystkich

System rozgrywek będzie uzależniony od ilości startujących zawodników i zostanie ustalony przez organizatora. Jeden zawodnik/-czka może wystartować tylko w dwóch konkurencjach – w swojej kategorii wiekowej i w „Open”.

 ZGŁOSZENIA I WPISOWE

Zgłoszenia do każdego turnieju będą przyjmowane do godz. 9:30 bezpośrednio przed rozpoczęciem turnieju lub telefonicznie u p. Dariusza Biernackiego – instruktora tenisa stołowego pod numerem tel. 784-061-659

Wpisowe do turnieju wynosi 5 zł za każdą konkurencję młodzieżową (młodzicy, młodziczki, juniorzy, juniorki) oraz 10 zł w kategorii Open.

Ze względu na ograniczoną pojemność sali, ilość miejsc w turnieju jest ograniczona – w każdej kategorii nie może wystąpić więcej niż 32 zawodników/-czek. Decyduje kolejność zgłoszeń !!!

Opłatę startową za cztery ostatnie turnieje cyklu „Grand Prix” Mszczonowa 2016/2017 – 20/40 zł od jednej konkurencji (marzec – czerwiec) – wpłacamy bezpośrednio przed rozpoczęciem II części cyklu „Grand Prix” Mszczonowa na IV turnieju, który odbędzie się w dniu 25.03.2017.

Zapisy będą przyjmowane do godz. 9.30.

Wpisowe nie podlega zwrotowi.

VII.       PUNKTACJA

W każdej konkurencji jest taka sama punktacja. Za zdobycie 1-ego m-ca jest 100 pkt., 2-ego – 97 pkt., 3-ego – 95 pkt., 4-ego – 93 pkt., 5-ego – 90 pkt., 6-ego – 87 pkt., 7-ego – 85 pkt., 8-ego – 83 pkt., 9-ego – 80 pkt i odpowiednio za zdobycie 18-ego – 57 pkt., 19-ego – 55 pkt., 20-ego – 53 pkt. Od miejsca 21 wszyscy zawodnicy zdobywają po 50 pkt. turniejowych. Gdy zawodnik opuści któryś z turniejów a wniósł opłatę startową za cztery kolejne turnieje cyklu „Grand Prix” Mszczonowa 2016/2017 (20 lub 40 zł od jednej konkurencji (marzec – czerwiec), wpisowego nie zwraca się a zawodnik otrzymuje 50 pkt turniejowych.

W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników będzie miało tyle samo zwycięstw, o kolejności w turnieju decyduje stosunek setów wygranych do przegranych, a następnie bezpośredni pojedynek między zainteresowanymi.

Uwaga – najsłabszy wynik (lub jedna nieobecność) w całym cyklu „Grand Prix” Mszczonowa nie będzie zaliczany do punktacji ogólnej GP.

 VIII.      SPRZĘT I STRÓJ SPORTOWY

Uczestnika obowiązuje strój sportowy, rakietka o dwóch różnych kolorystycznie okładzinach oraz posiadanie własnych piłeczek.

Obowiązuje obuwie sportowe. Na salę nie będą wpuszczane osoby przychodzące w obuwiu sportowym, w którym chodzą po ulicy.

IX.        NAGRODY

Wartościowe nagrody rzeczowe i puchary będą przyznane za pierwsze PIĘĆ miejsc w każdej kategorii na koniec cyklu „Grand Prix” Mszczonowa. Na koniec cyklu „Grand Prix” Mszczonowa organizator OSiR Mszczonów ufunduje puchary, natomiast wartość nagród rzeczowych będzie uzależniona od ilości zawodników startujących w „Grand Prix” Mszczonowa. W czasie trwania każdego turnieju „Grand Prix” zawodnicy otrzymają słodki poczęstunek i napoje.

Uwaga: Nagrody i puchary otrzymują tylko ci zawodnicy, który byli na minimum

             czterech turniejach.

X.         POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku rezygnacji z gry zawodnik przegrywa spotkanie walkowerem oraz nie otrzymuje zwrotu opłaty startowej.

Niestawienie się zawodnika do gry w ciągu 5 minut od chwili wywołania powoduje przegraną walkowerem.

W przypadku niepełnej listy uczestników w momencie losowania lub zaistniałych podczas pierwszej rundy walkowerów organizator nie będzie dolosowywał innych osób.

Obowiązują zasady i przepisy gry ustalone przez Polski Związek Tenisa Stołowego.

Organizator nie zabezpiecza sędziów liczących.

Za wszystkie rzeczy osobiste i inne pozostawione lub zaginione w miejscu zawodów - organizator nie bierze odpowiedzialności.

W sali obowiązuje rygorystyczny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napoi alkoholowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i uzupełnień niniejszego regulaminu, wydania instrukcji dodatkowych i uzupełniających, jak również odwołania zawodów.

W sprawach spornych nie ujętych w niniejszym regulaminie prawo podejmowania ostatecznych decyzji będzie miał organizator.

Zgłaszane protesty (wyłącznie na piśmie) przyjmuje sędzia główny.

 

drukujdrukuj

                       HARMONOGRAM PLANOWANYCH TURNIEJÓW

                                          TENISA STOŁOWEGO

                       „GRAND PRIX” MSZCZONOWA 2016/17

MARZEC       -          25.03.2017 (sobota). IV Turniej. Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00

KWIECIEŃ  -            22.04.2017 (sobota). V Turniej Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00

MAJ               -          27.05.2017 (sobota). VI Turniej Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00

CZERWIEC -            24.06.2017 (sobota). VII Turniej - Finał. Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00

I Turniej Edycji 2017/18

WRZESIEŃ   -          23.09.2017 (sobota).. Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00.

II Turniej Edycji 2017/18

PAŹDZIERNIK         28.10.2017 (sobota).. Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00.

III Turniej Edycji 2017/18

LISTOPAD    -          25.11.2017 (sobota).  Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00.

 

Mapa InteraktywnaStopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.