Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 22 Marca 2018  |  imieniny: Katarzyny, Bogusława

Menu strony

Banery

Treść strony

SCENARIUSZ ZAJĘĆ TANECZNYCH
DLA DZIEWCZĄT KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MSZCZONOWIE

TERMIN:                   STYCZEŃ- MARZEC 2014r.

MIEJSCE:                    HALA OSiR przy Szkole Podstawowej im. 25 Pułku Artylerii Pancernej

CZAS TRWANIA:      2x w tyg. po 90 min

UCZESTNICY:           UCZENNICE KLAS IV-VI SP [ ilość uczennic: 25]

PROWADZĄCY:        Katarzyna Malinowska

ZADANIE GŁÓWNE:            propagowanie wybranych form aktywności ruchowej

CELE GŁÓWNE:

•wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów,

•rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych,

•poznanie i nabycie umiejętności ruchowych umożliwiających uczestnictwo w formach aktywności ruchowej opartej na tańcu, rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej uczniów,

•wskazywanie na bogactwo różnorodnego poruszania się przy muzyce, pozwalające człowiekowi zaspokoić jego potrzeby fizyczno- psychiczne, rozładowanie napięć i energii witalnej w bezpiecznej formie ruchowej

Zadania szkoły:

· stymulowanie i umożliwianie uczniom podejmowania aktywności ruchowej,

· kultywowanie tańca jako elementu dydaktyczno- pedagogicznego w procesie nauczania młodzieży,

· umożliwienie uczniom stałego uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez instruktora tańca,

· zacieśnienie współpracy ze środowiskiem lokalnym poprzez umożliwienie realizacji lekcji wychowania fizycznego poza terenem szkoły.

Cele wychowawcze:

· propagowanie zdrowego stylu życia,

· rozbudzanie zainteresowań ćwiczeniami gimnastycznymi przy muzyce,

· dbałość o estetykę ruchu i kształtowanie nawyku prawidłowej postawy,

· przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny na zajęciach,

· integracja wewnątrzszkolna oraz ze środowiskiem lokalnym,

Szczegółowe treści kształcenia:

· Ćwiczenia muzyczno – ruchowe z przyborem

· Stretching jako metoda poprawy sprawności ruchowej,

· Podstawowe elementy akrobatyczne i gimnastyczne: skoki, piruety, wymachy, szpagaty.

· Zapoznanie z technikami i gatunkami tańców:  Hip – hop, taniec jazzowy, cheerleading, disco dance.

· Budowanie kompozycji choreograficznych - przedstawienie ich na turniejach tańca cheerleaders
na terenie Polski oraz podczas występów artystycznych na terenie w szkole.

Metody realizacji zadań:

·         zabawowa, naśladowcza ścisła, ruchowej ekspresji, problemowa, pokazu

Pomoce dydaktyczne: odtwarzacz CD/mp3, płyty CD/ mp3 z nagraniami tańców i muzyki do ćwiczeń

Mapa InteraktywnaStopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.