Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 22 Marca 2018  |  imieniny: Katarzyny, Bogusława

Menu strony

Banery

Treść strony

W roku szkolnym w naszej szkole realizowany Jest projekt ,, Ćwiczę, uczę się, wygrywam’,

w ramach projektu

„Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia edukacyjno-wychowawcze to forma wsparcia i możliwość rozwoju dla uczniów, by mogli poradzić sobie na dalszym etapie nauki.

  Nauczyciele prowadzący cykl zajęć prowadzą je w taki sposób, by pobudzić uczniów do działania, poprzez stosowanie odpowiednio dobranych metod i ciekawych ćwiczeń. W swoich działaniach opierają się na ich mocnych stronach.   

Cele projektu zgodne są z celami projektu „Dziecięca akademia przyszłości”.

 1. Rozwijanie zdolności poznawczych i zainteresowań uczniów.
 2. Wdrażanie do samodzielnego myślenia i działania.
 3. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych dzieci ważnych do współdziałania w zespole.
 4. Wyrabianie umiejętności koncentracji i staranności.
 5. Kształtowanie odporności emocjonalnej.
 6. Kształtowanie sprawności manualnej.
 7. Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 8. Kształtowanie umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego.
 9. Realizowanie idei wychowania przez sport.
 10. Zapewnienie dziecku poczucia osiągnięcia sukcesu.

Grupę projektową tworzą:

 • Uczniowie klas piątych, którzy uczą się języka niemieckiego.
 • Posiadają opinię lub orzeczenie z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej.
 •  Osoby z diagnozy pedagogicznej.
 • Uczniowie dotychczas korzystający z opieki pedagogiczno-psychologicznej, którzy mają trudności w nauce spowodowane różnymi dysfunkcjami, obniżonymi możliwościami intelektualnymi.
 • Uczniowie nieśmiali, mający trudności w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych lub z osobami dorosłymi.
 • Mający słabą motywację do nauki.
 • Chcący rozwijać pasje sportowe.

Dzieci biorą udział we wszystkich rodzajach zajęć. Koszt uczestnictwa dziecka w projekcie pokrywany jest w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Mazowieckiego.

 Blok zajęć pozalekcyjnych obejmuje 20 godzin (lekcyjnych) w następującym podziale:

1) zajęcia ICT ( technologii informacyjnych i komunikacyjnych) – 4 godz. w miesiącu – prowadzi p.Joanna Nowak-Zielonka;

2) zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych – 2 godz. w miesiącu – prowadzi p.dyr.Iwona Pniewska (matematyka) oraz p. Katarzyna Łapińska (przyroda) ;

3) zajęcia, z j. niemieckiego – 4 godz. w miesiącu – prowadzi p. Joanna Makowska

4) zajęcia z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego – 3 godz. w miesiącu – prowadzi p. Jolanta Wacławek;

5) zajęcia sportowo-wychowawcze – 6 godz. w miesiącu – prowadzi p. Paweł Promowicz.

 

Opiekunem-koordynatorem grupy jest p. Teresa Bechcicka

Mapa InteraktywnaStopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.