Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 22 Marca 2018  |  imieniny: Katarzyny, Bogusława

Menu strony

Banery

Treść strony

"LICZYMY, WAŻYMY, MIERZYMY"

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Godziny pracy

 

1. Beata Szustkiewicz środa 11.40 - 12.40
2. Małgorzata Jakubiak wtorek 12.35 - 13.35
3. Małgorzata Zgórzak wtorek 12.30 - 13.30
4. Dorota Węgrowska środa 12.30 - 13.30

 

    

    W naszej praktyce pedagogicznej często spotykamy się z grupą dzieci z klas początkowych mających ogromne trudności z uczeniem się matematyki. Fakt ten zmotywował nas do napisania projektu „Liczymy, mierzymy, ważymy” umożliwiającego dzieciom osiągnięcie takich umiejętności, które pozwoliłyby na dalszą bezstresową naukę matematyki.

    Wg prof. Gruszczyk – Kolczyńskiej – niekwestionowanego autorytetu w tej dziedzinie – wrażliwość i podatność na uczenie się matematyki w szkole jest uzależniona od tego czy dziecko:

 • opanowało umiejętności składające się na tzw. dziecięce liczenie,
 • rozumuje operacyjnie na poziomie konkretnym,
 • orientuje się w konwekcji szkolnych zadań,
 • potrafi racjonalnie zachować się w sytuacjach trudnych, wymagających wysiłku intelektualnego,
 • umie wykonać złożone czynności pod kontrolą wzroku.

    Projekt „Liczymy, mierzymy, ważymy” zakłada przygotowanie lub osiągnięcie przez dzieci operacyjnego rozumowania na poziomie konkretnym w zakresie:

 • ustalania stałości ilości nieciągłych,
 • porządkowania elementów w zbiorze przy wyznaczaniu konsekwentnych serii,
 • ustalania stałości masy,
 • ustalania stałości długości przy obserwowanych przekształceniach,
 • ustalania stałej objętości cieczy, przy transformacjach zmieniających jej wygląd.

    By dziecko radziło sobie z nauką w klasach początkowych – prócz zasygnalizowanych wyżej kwestii – ogromnie istotne jest – stymulowanie rozwoju w zakresie:

 • orientacji przestrzennej,
 • rytmów,
 • klasyfikacji,
 • rozwiązywania zadań z treścią,
 • zdolności do integrowania funkcji percepcyjno – motorycznych,
 • osiągnięcia odporności emocjonalnej na sytuacje trudne intelektualnie.

    Stymulowanie rozwoju dziecka w wyżej wymienionych zakresach także przewidziałyśmy w naszym projekcie.

    Projektem zostanie objętych 20 uczniów z klas I – III, którzy przejawiają trudności w opanowaniu umiejętności matematycznych na danym poziomie.

    Cele projektu:

 • podnoszenie poziomu umiejętności matematycznych w klasach I-III;
 • organizacja zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego

    Zakładane rezultaty:

 • podniesienie poziomu umiejętności matematycznych;
 • doposażenie bazy dydaktycznej;
 • poprawa jakości i efektywności współpracy rodziców ze szkołą;
 • skuteczna i efektywna realizacja nowej podstawy programowej.

Autorzy projektu: Małgorzata Jakubiak, Beata Szustkiewicz, Dorota Węgrowska, Małgorzata Zgórzak

Mapa InteraktywnaStopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.