Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 23 Czerwca 2018  |  imieniny: Wandy, Zenona

Menu strony

Banery

Treść strony

1. Przebudowa skweru przy ulicy Narutowicza

Wraz z początkiem sierpnia ruszyły prace budowlane związane z przebudową skweru przy ulicy Narutowicza w Mszczonowie. Przebudowa tego miejsca polegać będzie  na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej w miejscu istniejących już ciągów pieszych oraz budowy placu w centralnym punkcie skweru, który w przyszłości posłużyć ma jako scena podczas organizowanych w tym miejscu występów artystycznych.Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg MIRDRÓG z Rawy Mazowieckiej.
Wartość inwestycji w kwocie 97 528,48 zł całkowicie finansowana jest z budżetu gminy Mszczonów.
Wykonawca zgodnie z podpisaną umową prace budowlane na placu przy Narutowicza zakończyć ma do 31 sierpnia tego roku.

2. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Małachowszczyzna, Olszewek, Bobrowce, Osuchów, Suszeniec, Janówek, Nowe Poręby, Pawłowice gmina Mszczonów.

Wykonanie całej inwestycji podzielono na dwa etapy:

I etap – obejmujący wsie:  Osuchów, Suszeniec oraz północną część Bobrowiec ze Szkołą Podstawowa włącznie –został wykonanyw 2010 r.

II etap – obejmujący wsie: Bobrowce, Pawłowice, Janówek, Nowe Poręby, Małachowszczyzna, Olszewek wykonawca ma obowiązek wykonać do 31 marca 2012 roku.

Wykonawcą inwestycji jest Zakład Instalacji Wodno-Kanalizacyjnych "TOMPEX" Tomasz Strumian z siedzibą w Brzezinach, ul. Malczewska 101.

Na realizację niniejszego zamówienia Gmina Mszczonów w Mszczonowie uzyskała dofinansowania z środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 1.200.000,00 zł.

Termin zakończenia robót przewidywany jest na 31.03.2012 r.

Planowana wartość inwestycji to ok. 2 370 000,00 zł.

3.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabce Józefpolskie

W celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych terenu wsi Grabce Józefpolskie, zaprojektowana została kanalizacja grawitacyjna oraz tłoczna. Ścieki odprowadzone zostaną do oczyszczalni ścieków dwoma kanałami.
Pierwszy z kanałów wykonany zostanie z rur PVC średnicy 200 mm zbierać będzie ścieki od strony Mszczonowa. Kanał usytuowany zostanie w poboczu drogi gminnej (ul. Żyrardowska). Drugi z kanałów wykonany zostanie z rur PVC o średnicy 200, 250, 315 mm, grawitacyjnie zbierać będzie ścieki z pozostałych terenów(ul. Spacerowa, Ogrodowa, Główna, Miodowa). Łączna długość sieci kanalizacyjnej wyniesie  4,2 km.

Inwestycja realizowana jest przez  Konsorcjum Firm w składzie:

Lider:

JAR-BUD Jarosław Klarecki

05-119 Michałów Reginów, ul. Warszawska 17A

Partner:

INSTALATORSTWO SANITARNE C.O. I GAZ Stanisław Knauber

05-120 Legionowo, ul Kozietulskiego 11

na podstawie umowy zawartej z Gminą Mszczonów nr nr RG3420/23/10 z dnia 18.02.2011 r. Wprowadzenie wykonawcy na plac budowy nastąpiło w dniu 18.02.2011 r.

Termin zakończenia robót przewidywany jest na 18.05.2012 r.

Planowana wartość inwestycji ok. 2.100.000,00 zł.

Na przedmiotową inwestycję będącą częścią przedsięwzięcia pnBudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mszczonów oraz budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie Gmina czyni starania o pozyskanie dofinansowania z  Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach działania 4.1. Gospodarka wodno - ściekowa.

 

Mapa InteraktywnaMikroporady

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.